Hà Nội đã hỗ trợ 2.350 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp

01/11/2022 07:00 GMT+7
Giai đoạn 2017 - 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 2.350 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đạt 391% chỉ tiêu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giao.

Giai đoạn 2017 - 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 2.350 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đạt 391% chỉ tiêu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giao.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội cho biết, trong 5 năm đầu thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939), các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện.

Hà Nội đã hỗ trợ 2.350 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp - Ảnh 1.

Giai đoạn 2017 - 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 2.350 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Quá trình thực hiện Đề án, các cấp Hội đã tham mưu kịp thời, tranh thủ được sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, mở rộng liên kết với các ban ngành, các chuyên gia, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước nhằm tạo thêm nguồn lực triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp" có hiệu quả.

Kết quả, giai đoạn 2017 - 2021, toàn Thành phố đã hỗ trợ 2.350 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đạt 391% chỉ tiêu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giao Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội. Trong đó có 460 phụ nữ phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Các cấp Hội Thành phố Hà Nội đã tư vấn kết nối với Sở Kế hoạch Đầu tư hỗ trợ 534 phụ nữ thành lập doanh nghiệp mới, đưa tổng số doanh nghiệp nữ mới thành lập tại Hà Nội đạt trên 50% trong tổng số doanh nghiệp của Thành phố.

Đặc biệt, nhiều mô hình hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp được triển khai phù hợp, có hiệu quả đã thực sự đi vào đời sống phụ nữ. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phụ nữ tự tin khởi nghiệp nâng cao thu nhập, khẳng định vai trò đóng góp trong xây dựng kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Các giải pháp thực hiện Đề án có hiệu quả, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được giao, đóng góp tích cực thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp của cả nước và có nhiều đóng góp quan trọng vào thực hiện các chương trình trọng tâm của Thành ủy Hà Nội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội.

Tiếp tục triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", trong giai đoạn 2022-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu hỗ trợ 1.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Hỗ trợ thành lập 15 mô hình Hợp tác xã/Tổ hợp tác do phụ nữ quản lý.

Đồng thời, nâng cao năng lực, kiến thức cho 2.000 lượt cán bộ Hội các cấp Thành phố, quận/huyện, cơ sở nắm bắt các văn bản, chủ trương, chính sách mới về phát triển doanh nghiệp của Nhà nước, Thành phố và kỹ năng tư vấn cho nữ doanh nhân.

Cùng với đó, hỗ trợ 10.000 phụ nữ chủ doanh nghiệp, phụ nữ mới khởi nghiệp được nâng cao về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, điều hành phát triển doanh nghiệp.

Theo baodautu.vn