Hà Nội: Nhà ở xã hội đến năm 2025 đạt 1,25 triệu m2 sàn

21/12/2022 14:39 GMT+7
Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025 khoảng 1,25 triệu m2 sàn. Tiếp đó, thành phố sẽ triển khai 28 dự án nhà ở xã hội còn lại dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025.

Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở trong Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 đã được UBND thành phố phê duyệt.

Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội là cơ sở để thành phố chủ động kiểm soát công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, đáp ứng cơ bản nhu cầu nhà ở xã hội của người dân.

Theo kế hoạch, UBND thành phố đánh giá tổng nhu cầu diện tích sàn nhà ở xã hội giai đoạn sau năm 2020 cần đầu tư xây dựng mới khoảng 6,8 triệu mét vuông sàn. Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025 khoảng 1,25 triệu m2 sàn.

Hà Nội: Nhà ở xã hội đến năm 2025 đạt 1,25 triệu m2 sàn - Ảnh 1.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt khoảng 1,25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội (Ảnh: TN)

Về khả năng đáp ứng, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 4 dự án hoàn thành với khoảng 0,33 triệu m2 sàn nhà ở xã hội. Ngoài ra, hiện có 46 dự án đang triển khai với khoảng 2,9 triệu m2 sàn và 5 dự án khu nhà ở xã hội tập trung đang được nghiên cứu triển khai.

Như vậy, giai đoạn 2021-2025, thành phố xác định nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội trọng tâm gồm: Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành 22 dự án hiện đã có quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ bản xong giải phóng mặt bằng, đang chuẩn bị đầu tư hoặc đang thi công xây dựng với khoảng 1,215 triệu m2 sàn dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021-2025 (trong đó đã có 4 dự án hoàn thành trong năm 2022).

Ngoài ra, tiếp tục triển khai 28 dự án còn lại (khoảng hơn 2,015 triệu m2 sàn) dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025 để bù đắp phần diện tích nhà ở còn thiếu so với mục tiêu kế hoạch. Đây là các dự án chưa có quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, đang hoặc chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, phải rà soát do điều chỉnh quy hoạch chi tiết hoặc vì chậm tiến độ, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư. Đồng thời, chuẩn bị đầu tư 5 dự án khu nhà ở xã hội tập trung và triển khai các dự án xây mới có tiến độ hoàn thành trong giai đoạn sau năm 2025.

Về kế hoạch cụ thể theo từng năm giai đoạn 2021-2025, Hà Nội xác định: Năm 2021 đạt 88.200m2 sàn nhà ở. Năm 2022 dự kiến đạt 257.000m2 sàn nhà ở. Năm 2023 dự kiến đạt 32.900m2 sàn nhà ở. Năm 2024 dự kiến đạt 361.700m2 sàn nhà ở. Năm 2025 dự kiến đạt 475.200m2 sàn nhà ở.

Dự kiến vốn để hoàn thành phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 khoảng 12.350 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và vốn huy động xã hội. UBND thành phố giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện Kế hoạch.


Thái Nguyễn