Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) niêm yết bổ sung hơn 82,3 triệu cổ phiếu

12/03/2024 15:55 GMT+7
Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) công bố thông tin về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV).

Cụ thể, Hạ tầng giao thông Đèo Cả niêm yết bổ sung hơn 82,3 triệu cổ phiếu HHV với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó có 75,2 triệu cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng được tự do chuyển nhượng và hơn 7,1 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết được phân phối tiếp cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (từ ngày 15/01/2024 đến hết ngày 14/01/2025).

Sau khi thay đổi niêm yết, số lượng chứng khoán là 411,7 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá hơn 4.116,8 tỷ đồng. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực kể từ 8/3/2024.

Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) niêm yết bổ sung hơn 82,3 triệu cổ phiếu- Ảnh 1.

Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết.

Theo thông báo, hơn 75,2 triệu cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng được tự do chuyển nhượng có ngày giao dịch dự kiến là 19/3/2024.

Về cổ phiếu chưa phân phối hết được phân phối lại cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (từ ngày 15/01/2024 đến hết ngày 14/01/2025) có ngày giao dịch dự kiến là 15/1/2025.

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hạ tầng giao thông Đèo Cả dự kiến được tổ chức vào ngày 26/4/2024. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự đại hội là 21/3/2024.

Tính chung năm 2023, Hạ tầng giao thông Đèo Cả ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.687 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 361,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 29% và 22% so với thực hiện của năm 2022. Với kết quả trên, Đèo Cả đã vượt 7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Kết phiên chiều 12/3, cổ phiếu HHV giảm 0,3%, niêm yết ở mức 15.100 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục