HAGL Agrico “cài số lùi” lợi nhuận năm đầu tiên về tay tỷ phú Trần Bá Dương

14/05/2021 19:04 GMT+7
Theo tài liệu đại hội cổ đông năm 2021, đại hội cổ đông thường niên đầu tiên về chung nhà với Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương, HAGL Agrico “cài số lùi” về lợi nhuận khi đặt mục tiêu lãi trước thuế 16 tỷ đồng. Con số này thấp hơn so với 48 tỷ thực hiện trong năm 2020.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã: HNG) của tỷ phú Trần Bá Dương vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HAGL Agrico của tỷ phú Trần Bá Dương kế hoạch "đi lùi" về lợi nhuận

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, ban lãnh đạo HNG dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch dự kiến đạt mức doanh thu thuần là 1.891 tỷ đồng. Trong đó cây ăn trái vẫn tiếp tục là mảng kinh doanh tạo ra doanh thu chủ lực cho Công ty.

Xét theo cơ cấu, sản lượng chuối năm 2021 đạt 113.531 tấn, mang lại doanh thu 1.380 tỷ đồng, đóng góp 73,83% trong cơ cấu doanh thu.

Cây ăn trái khác (Dứa, Xoài, Mít), dự kiến năm 2021 đạt sản lượng 12.459 tấn, mang lại doanh thu 137 tỷ đồng, đóng góp 7,37% trong cơ cấu doanh thu.

Cao su mang lại doanh thu 351 tỷ đồng, đóng góp 18,8% trong cơ cấu doanh thu.

Cùng với mức doanh thu mục tiêu thấp hơn so với kết quả thực hiện năm 2020, HNG của tỷ phú Trần Bá Dương "cài số lùi" cho lợi nhuận với mục tiêu 16 tỷ đồng lãi trước thuế. Trong khi đó, con số thực hiện năm 2020 là 48 tỷ đồng.

Sau khi về tay tỷ phú Trần Bá Dương, bên cạnh đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái, HAGL Agrico cũng dự kiến không chia cổ tức cho năm 2021.

HAGL Agrico “cài số lùi” về lợi nhuận năm đầu tiên về tay tỷ phú Trần Bá Dương - Ảnh 2.

HAGL Agrico “cài số lùi” về lợi nhuận năm đầu tiên về tay tỷ phú Trần Bá Dương

Về kế hoạch đầu tư mới, HNG cho biết sẽ trồng mới 1.000 ha chuối tại Attapeu, Lào và 30 ha chuối tại Quang Minh, Lào; bên cạnh đó duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang có, chú trọng vào quản lý nhằm tăng năng suất và đảm bảo an toàn chất lượng.

Đối với chăn nuôi bò: HAGL Agrico sẽ đầu tư chuồng trại và đàn bò sinh sản 2.000 con, tổ chức chăn nuôi tại Attapeu Lào

Ngoài ra, trong năm, HAGL Agrico sẽ đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất quy mô lớn và đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình trên đất phục vụ sản xuất, bao gồm hệ thống hồ tưới, kênh thủy lợi, trạm bơm, trạm điện và đường giao thông; các nhà xưởng đóng gói trái cây, khu nhà ở, văn phòng nông trường, nhà ở công nhân, nhà trẻ, trạm y tế.

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký 3,5 tỷ đồng năm 2020

Trong năm 2020, HAGL Agrico đạt mức doanh thu thuần 2.375 tỷ đồng, tăng 31,14% so với năm 2019. Trong đó, đóng góp lớn nhất là doanh thu bán trái cây, với 1.919 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 80,8% trong cơ cấu tổng doanh thu.

Đứng thứ hai là doanh thu từ bán mủ cao su, với 265 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 11,16% trong cơ cấu tổng doanh thu.

Còn lại là doanh thu từ bán sản phẩm hàng hóa, gia vị, căn hộ và dịch vụ với 191 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,04% trong cơ cấu tổng doanh thu.

Khép lại năm 2020, HNG lãi sau thuế 21 tỷ đồng

HAGL Agrico “cài số lùi” về lợi nhuận năm đầu tiên về tay tỷ phú Trần Bá Dương - Ảnh 3.

Theo HNG, từ việc chuyển hướng các loại cây kém hiệu quả tại các vùng nguyên liệu Việt Nam, Lào, Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái đặc biệt là chuyển đổi trồng cây chuối Nam Mỹ.

Đến 31/12/2020, Công ty đã trồng được 19.707 ha, trong đó 8.794 ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là Chuối đạt 195.694 tấn, Xoài đạt 1.250 tấn, Mít đạt 536 tấn và các loại cây ăn trái khác.

Với cây cao su, công ty vẫn duy trì chăm sóc 30.525 ha và khai thác các vườn cây đến tuổi, sản lượng khai thác 2020 đạt 7.913 tấn

Cũng theo tài liệu ĐHĐCĐ, HĐQT thực hiện trích thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký là hơn 3,5 tỷ đồng trong năm 2020.

H.Anh