HAGL chính thức lên tiếng về khoản lỗ hồi tố 5.000 tỷ đồng

11/03/2021 16:28 GMT+7
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa có văn bản giải trình về việc điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2018 và 2019.

Nâng cao tính minh bạch của BCTC

Theo đó, HAG cho rằng, trong các năm trước đó, dựa theo tình hình khả quan của thị trường liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp đánh giá khả năng thu hồi các khoản phải thu là cao.

Tuy nhiên, năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát làm cho các thông tin về rủi ro của thị trường nông sản và ngành nông nghiệp được biểu hiện rõ ràng hơn. 

Do đó, HAG nhận thấy các xét đoán về rủi ro trước đây chưa được đánh giá một cách thận trọng nhất nên đã quyết định điều chỉnh hồi tố BCTC đã kiểm toán năm 2018 và 2019 bằng cách trích lập dự phòng các khoản phải thu tồn đọng nhằm giúp cho BCTC năm 2020 không tiếp tục bị ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

HAG tin rằng, việc trích lập dự phòng sẽ giúp nâng cao tính minh bạch của BCTC. Trong tương lai, khi các dự án và tài sản làm cơ sở đảm bảo phát triển và tăng giá trị thì các khoản dự phòng này có thể được hoàn nhập dần dần.

HAGL lên tiếng về khoản lỗ 5.000 tỷ: Việc trích lập dự phòng sẽ giúp nâng cao tính minh bạch của BCTC - Ảnh 1.

HAG tin rằng, việc trích lập dự phòng sẽ giúp nâng cao tính minh bạch của BCTC

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, Chuyên gia tài chính Phan Lê Thành Long cho rằng, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đã hồi tố ghi nhận khoản lỗ 4.916 tỷ đồng vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019. Nếu ghi nhận vào năm 2020, số lỗ của HAGL sẽ lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, dưới góc nhìn của một chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán, ông Phan Lê Thành Long cho biết: HAGL "chơi" kỹ thuật hồi tố, đẩy khoản lỗ ghi nhận này về báo cáo tài chính năm 2019, để tránh ghi vào BCTC năm 2020, mặc dù việc ghi lỗ này vừa mới quyết định.

Trên thực tế, trong quý III/2020 HAGL của bầu Đức đã thực hiện hoán đổi khoản phải thu lấy cổ phần của Chăn nuôi Gia Lai, biến Chăn nuôi Gia Lai thành công ty con, tạo ra lợi thế thương mại tăng thêm gần 6.000 tỷ đồng.

Đến quý IV/2020, HAGL quyết định dự phòng (làm sạch) cho khoản này và ghi hồi tố vào lỗ trên báo cáo tài chính năm 2019. Cụ thể, nhìn lại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của HAGL trước đây có thể thấy, khoản dự phòng phải thu ngắn hạn và dài hạn lần lượt là 91 tỷ đồng và 253 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính quý IV/2020, sau khi được trình bày lại, con số này tăng lên 2.938 tỷ đồng (dài hạn) và 2.209 tỷ đồng (ngắn hạn). Theo ông Long, nếu như HAGL lập dự phòng này trong năm 2020, số lỗ năm 2020 là hơn 5.000 tỷ đồng.


Quang Dân