Haxaco (HAX) sẽ nới room ngoại tối đa từ 34,58% lên 50%

27/02/2023 15:12 GMT+7
Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HoSE: HAX) vừa có Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại công ty là 50%.

Cụ thể, Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HoSE: HAX) cho biết tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại thời điểm hiện tại là 34,58%. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa sau khi thay đổi là 50%. Lý do thay đổi là toàn bộ trái phiếu chuyển đổi HAX phát hành tháng 2/2022 (mã trái phiếu HAXH2223001) đã được chuyển đổi thành cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước theo Nghị quyết HĐQT ngày 13/2/2023. Thời gian thực hiện là sau khi được cơ quan nhà nước chấp thuận.

HĐQT Haxaco cũng ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT và các bộ phận liên quan triển khai xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại HAX.

Tháng 2/2022, Haxaco đã chào bán thành công 180 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 18 tháng (đến ngày 10/8/2023). Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 18 tháng. Lãi suất cố định 3%/năm, được thanh toán tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc tại thời điểm trái phiếu đáo hạn nếu không thực hiện chuyển đổi.

Số tiền 180 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán trái phiếu được dùng để mở thêm showroom tại Cần Thơ và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Công ty đã được nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam phê chuẩn mở đại lý ủy quyền chính thức tại Cần Thơ.

Mới đây, Haxaco đã phát hành 15 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu nhằm chuyển đổi cho 1,8 triệu trái phiếu mã HAXH2223001 với tỷ lệ chuyển đổi 12:100 (12 trái phiếu chuyển đổi thành 100 cổ phiếu) từ ba trái chủ là ông Trần Đỗ Thịnh Trung (276.000 trái phiếu), Nguyễn Duy Quốc (264.000 trái phiếu) và bà Vũ Ngọc Diệp Linh (1,2 triệu trái phiếu).

Ngoài ra, trong đợt phát hành này, bà Vũ Ngọc Diệp Linh nhận 10,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu gần 14,6%). HAX đã có báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của bà Vũ Ngọc Diệp Linh. Ngày 13/2/2023, bà Vũ Ngọc Diệp Linh đã thực hiện giao dịch mua 10,5 triệu cổ phiếu HAX (tỷ lệ 14,59% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,55% thành 15,03% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục