HDBank sẽ mua lại một công ty chứng khoán và phát triển thêm nhiều dịch vụ mới

17/04/2023 11:14 GMT+7
Công ty chứng khoán mà Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank; HoSE: HDB) đang nhắm tới sẽ phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng và có lãi 3 năm liên tiếp gần nhất.

HDBank cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và trên thế giới, nên đây là tiền đề rất tốt cho thị trường chứng khoán phát triển. Bên cạnh đó, số lượng tài khoản chứng khoán của Việt Nam mới đạt tỷ lệ hơn 6% dân số, còn rất thấp so với mức 10% - 15% của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất lớn.

HDBank mua lại công ty chứng khoán với tiêu chí phải có lãi 3 năm liên tiếp

Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HDBank dự trình cổ đông phê duyệt chủ trương góp vốn, mua cổ phần một công ty trong lĩnh vực chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con của ngân hàng.

Việc này HDBank sẽ mở rộng hơn nữa các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đa dạng hóa và tăng cường nguồn thu dịch vụ, thông qua nhiều hoạt động mới như tư vấn phát hành, tư vấn tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, quản lý tài sản và các dịch vụ khác.

Tiêu chí HDBank đưa ra để lựa chọn công ty chứng khoán góp vốn, mua cổ phần bao gồm: được cấp phép để thực hiện các nghiệp vụ như môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán; có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất; hoạt động kinh doanh có lợi nhuận liên tiếp trong ba năm gần nhất, đảm bảo đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của HDBank.

Về kế hoạch 2023, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 13.197 tỷ đồng, tăng trưởng 29%. Tổng huy động 459.398 tỷ đồng, tăng trưởng 25% và tổng dư nợ 333.553 tỷ đồng, tăng trưởng 24%.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 17/4, giá cổ phiếu HDB giảm 0,51% xuống còn ở mức 19.400 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo