HDBank: Lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 29%, chia cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu 25%

04/04/2023 18:42 GMT+7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP. HCM (HoSE: HDB) mới công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Trong đó có nội dung quan trọng về việc HDBank tăng vốn điều lệ cũng như niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.

HDBank đặt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng 29%

HDBank: Lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 29%, tăng vốn điều lệ lên hơn 29.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của HDBank

Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP. HCM (HoSE: HDB) đề ra mục tiêu đến cuối năm 2023 đạt quy mô tổng tài sản 520.024 tỷ đồng - tăng 25% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động ( bao gồm các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay các TCTD) là 459,398 tỷ đồng - tăng 25%.

Tổng dư nợ tín dụng mục tiêu là 333.553 tỷ đồng, tăng 24% nhưng không vượt quá mức Ngân hàng nhà nước cho phép. Mục tiêu kiểm soát nợ xấu dự kiến ≤ 2%.

Lợi nhuận trước - sau thuế hợp nhất đề ra cho năm 2023 lần lượt là 13.197 tỷ và 10.558 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022.

HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 29.000 tỷ đồng

Về phương án phân phối lợi nhuận 2022, HĐQT dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ tối đa 10% và bằng cổ phiếu tỷ lệ tối đa 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích lập các quỹ theo quy định.

Đồng thời, HDBank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng thông qua phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

Trước đó, ĐHĐĐ 2021 đã thông qua phương án phát hành 40 triệu cp ESOP, tương đương tổng giá trị 400 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2023.

Sau 2 đợt phát hành, dự kiến tổng vốn điều lệ năm 2023 sẽ tăng từ mức 25.303 tỷ đồng lên 29.276 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2021 và 2022, HDBank mới hoàn tất phát hành 20 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP và đã được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm tương ứng 200 tỷ đồng.

Do đó, năm 2023, HDBank sẽ tiếp tục triển khai phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu ESOP, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tại phiên giao dịch sáng ngày 4/4, giá cổ phiếu HDB giảm 1,03% xuống ở mức 19.150 đồng/ cổ phiếu.
Phương Thảo