Hoá chất Đức Giang (DGC) đưa 25 triệu cổ phiếu Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT) lên giao dịch trên thị trường UPCoM

13/06/2022 06:41 GMT+7
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận niêm yết 25 triệu cổ phiếu CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã PAT) trên sàn UPCoM.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận niêm yết 25 triệu cổ phiếu CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã PAT) trên sàn UPCoM.

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam thành lập ngày 13/1/2014 với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, Công ty được góp vốn bởi 3 cổ đông sáng lập góp 142,5 tỷ đồng, chiếm 95% tổng vốn và 8 cổ đông khác góp 7,5 tỷ đồng, chiếm 5% tổng vốn.

Công ty đã trải qua 1 lần tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho 43 cổ đông hiện hữu.

Phốt pho Apatit Việt Nam mới có doanh thu từ cuối quý III/2018

Tính tới 22/4/2022, CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam có 3 cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang - Lào Cai sở hữu 51% vốn điều lệ; ông Đào Hữu Duy Anh sở hữu 9,03% vốn điều lệ; ông Đào Hữu Huyền sở hữu 7,69% vốn điều lệ và còn lại 32,28% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Thêm nữa, Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang - Lào Cai là Công ty con của CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC – sàn HoSE) khi sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngoài ra, ông Đào Hữu Huyền là Chủ tịch HĐQT tại Tập đoàn Hoá chất Đức Giang và đồng thời là Chủ tịch HĐQT tại CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam; ông Đào Hữu Duy Anh là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại Tập đoàn Hoá chất Đức Giang và đồng thời cũng là thành viên HĐQT tại CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Xét về hoạt động kinh doanh, CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam hoạt động chính là chủ yếu sản xuất phốt pho vàng (P4), sản phẩm được dùng để sản xuất phốt pho đỏ, axit photphoric, photpho triclorua, photpho oxytriclorua, photphopentoxit và photpho pentasunfua; sử dụng trong sản xuất thuốc trừ sâu gốc photpho hữu cơ và một số chất độc.

Mặc dù thành lập từ năm 2014, nhưng mãi tới cuối quý III/2018, Công ty mới bắt đầu có dây chuyền sản xuất vận hành thương mại và bắt đầu có doanh thu. Trong đó, năm 2020, doanh thu phốt pho vàng đạt 1.234,1 tỷ đồng, chiếm 98,22% tổng doanh thu; năm 2021, doanh thu phốt pho vàng đạt 1.571,7 tỷ đồng, chiếm 98,56% tổng doanh thu; và quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu phốt pho vàng đạt 993,26 tỷ đồng, chiếm 99,63% tổng doanh thu.

Hoá chất Đức Giang đưa công ty con niêm yết khi kinh doanh thuận lợi

Trong quý I/2022, Phốt pho Apatit Việt Nam ghi nhận doanh thu tăng 160,4% lên 996,91 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng thêm 332,03 tỷ đồng lên 348,83 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9% lên 41,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng thêm 377,67 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 412,22 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 482,4%, tương ứng tăng thêm 15,05 tỷ đồng lên 18,17 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 221,6%, tương ứng tăng thêm 40,78 tỷ đồng lên 59,18 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trước đó, năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 26,9% so với cùng kỳ lên 1.594,6 tỷ đồng và lợi nhuận tăng 203,5% lên 256,39 tỷ đồng.

Được biết, giá Phốt pho vàng liên tục tăng từ năm 2020 đến nay. Cụ thể, năm 2020 giá trung bình 56 triệu/tấn; năm 2021, giá trung bình 70,9 triệu/tấn; và quý I/2022, giá trung bình 144,5 triệu/tấn.

Như vậy, Phốt pho Apatit Việt Nam niêm yết trên sàn UPCoM trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính đang thuận lợi nhờ giá phốt pho vàng liên tục leo thang.

Hoá chất Đức Giang (DGC) đưa 25 triệu cổ phiếu Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT) lên giao dịch trên thị trường UPCoM - Ảnh 1.

PAT giảm mạnh khoản phải thu trước khi niêm yết trên UPCoM. (ĐV: Tỷ đồng).

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Phốt pho Apatit Việt Nam tăng 26,3% so với đầu năm lên 1.270,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 705,86 tỷ đồng, chiếm 55,6% tổng tài sản (705 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng); tài sản cố định đạt 385,8 tỷ đồng, chiếm 30,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 115,4 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng tài sản.

Thêm nữa, tính tới cuối quý I/2022, Công ty đang sử dụng 183,1 tỷ đồng nợ vay, chiếm 14,4% tổng nguồn vốn.

Theo Báo Đầu tư