Hoa Sen (HSG) bị Cục Thuế tỉnh Bình Dương phạt và truy thu gần 3 tỷ đồng

23/03/2023 10:09 GMT+7
Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa nhận được của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, tại Quyết định số 589/QĐ-CTBDU ngày 13/3 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Tập đoàn Hoa Sen.

 Hoa Sen đã có hành vi hạch toán không đúng doanh thu, chi phí, thu nhập khác niên độ năm 2020-2021 dẫn đến nộp thiếu ngân sách Nhà nước số tiền thuế TNDN và GTGT là 2,08 tỷ đồng.

Hoa Sen bị phạt 415,76 triệu đồng do hạch toán không đúng doanh thu, chi phí, thu nhập khác niên độ năm 2020-2021 dẫn đến nộp thiếu ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, Hoa Sen bị yêu cầu nộp đủ số tiền thuế TNDN và GTGT là 2,08 tỷ đồng; tiền chậm nộp là 317,6 triệu đồng.

Tổng số tiền Hoa Sen bị truy thu và phạt là 2,81 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp cổ đông cho niên độ tài chính 2022-2023, Hoa Sen đã đưa ra 2 kịch bản kinh doanh:

Phương án 1 với kịch bản sản lượng thành phẩm đạt 1,4 triệu tấn, theo đó chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ sẽ là 1,52 triệu tấn, giảm 16% so với thực hiện năm ngoái. Doanh thu kế hoạch là 34.000 tỷ đồng, giảm 32%. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 100 tỷ đồng, “đi lùi” tới 60% thực hiện của năm ngoái.

Trong phương án khả quan hơn là sản lượng thành phẩm đạt 1,5 triệu tấn, sản lượng 1,63 triệu tấn, doanh thu có thể lên mức 36.000 tỷ đồng, giảm 18% so với năm trước. LNST có thể tăng trưởng dương 20% lên mức 300 tỷ đồng.

Tại hoạt động đầu tư chiến lược, Hoa Sen dự kiến tổ chức triển khai dự án tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình hoạt động của tập đoàn theo lộ trình phù hợp với diễn biến thị trường. Cụ thể, Hoa Sen sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai IPO Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, đồng thời nghiên cứu và thành lập mới Công ty Cổ phần Phân phối Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là Hoa Sen Home) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảng phân phối, bán lẻ và Hoa Sen Home; thực hiện trong khoảng 2024-2026. Riêng trong năm 2023, Hoa Sen dự kiến mở mới từ 5 đến 10 cửa hàng Hoa Sen Home.

Kết thúc niên độ tài chính 2021-2022, Hoa Sen đạt tổng doanh thu hơn 49.700 tỷ đồng, vượt kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 251 tỷ đồng, tương đương 17% mục tiêu 1.500 tỷ đã đề ra. Tuy nhiên, Hoa Sen đánh giá trong giai đoạn thị trường khó khăn như hiện tại, việc Tập đoàn ghi nhận được lợi nhuận và tăng trưởng về doanh thu là tín hiệu tương đối khả quan.

Với kết quả trên, Hoa Sen dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2021-2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3%.

Trong quý 1 niên độ tài chính 2022-2023 (1/10/2022-31/12/2022), Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 7.917 tỷ đồng, giảm hơn 53% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế 680 tỷ đồng, đây là quý lỗ thứ hai liên tiếp của tập đoàn này sau khi đã lỗ kỷ lục 887 tỷ đồng trong quý trước đó.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của Hoa Sen giảm gần 93% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.963 tỷ đồng về 160 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 79%, tương ứng giảm 121 tỷ đồng về 32 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 33% về 113,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 43,6% về 768 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.


An Vũ