Vượt kế hoạch năm, CAP dự chi cổ tức năm 2022 - 2023 tỷ lệ 100%

06/12/2023 16:30 GMT+7
Với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, ĐHĐCĐ thường niên CAP thông qua tờ trình trả cổ tức niên độ 2022 – 2023 tỷ lệ 100% vốn điều lệ, tương ứng hơn 100,5 tỷ đồng. Trong đó, 50% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận 5.000 đồng) và 50% bằng cổ phiếu (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu mới).

Mới đây, CTCP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cụ thể, trong năm tài chính 2023 (kỳ kế toán từ 1/10/2022 đến 30/9/2023), CAP ghi nhận doanh thu 611 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 114 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch năm.

Hoàn thành vượt kế hoạch năm, CAP dự chi cổ tức năm 2022 - 2023 tỷ lệ 100% - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh sản xuất niên độ 2022 - 2023.

Với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, ĐHĐCĐ thường niên CAP thông qua tờ trình trả cổ tức niên độ 2022 – 2023 tỷ lệ 100% vốn điều lệ, tương ứng hơn 100,5 tỷ đồng. Trong đó, 50% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận 5.000 đồng) và 50% bằng cổ phiếu (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu mới).

Với hơn 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CAP cần phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế niên độ 2022 – 2023 trên BCTC tại ngày 30/9/2023 đã được kiểm toán của CAP.

Nếu thành công, vốn điều lệ của CAP dự kiến tăng từ hơn 100 tỷ đồng lên gần 151 tỷ đồng, tương ứng hơn 15 triệu cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả trong năm 2024.

Trong niên độ 2023 – 2024, CAP lên kế hoạch doanh thu đạt 560 tỷ đồng, giảm 3% so với kế hoạch năm nay. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu tối thiểu 70 tỷ đồng, đi ngang so với niên độ 2022 – 2023 và tỷ lệ dự chi cổ tức ít nhất 35%.

CAP cho biết, trong năm tới sẽ xây dựng phương án để khôi phục sản xuất của các nhà máy khó khăn, xây dựng các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nhằm mang lại hiệu quả cao hơn đối với các nhà máy hiện nay. Bên cạnh đó, CAP quyết tâm nghiên cứu và triển khai được ít nhất một dự án mới để phát triển công ty.

Công ty cũng dự kiến phát hành 190,7 nghìn cổ phiếu theo chương trình ESOP nhằm ghi nhận sự đóng góp, khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thức đợt phát hành. Thời gian thực hiện sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức niên độ 2022 - 2023 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Phiên chiều ngày 6/12, cổ phiếu CAP niêm yết ở mức 74.000 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục