City Auto (CTF) thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu

06/12/2023 12:11 GMT+7
Công ty Cổ phần City Auto (HoSE: CTF) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường vừa qua, City Auto lên kế hoạch chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sau khi chào bán tối đa 1,04 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty giả định giá chào bán 13.500 đồng/cổ phiếu thì sẽ huy động 202,5 tỷ đồng. 

Thời gian dự kiến chào bán sẽ trong năm 2024 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Tiếp theo, Citi Auto cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ ưu đãi cổ tức chuyển đổi tối đa 15 triệu cổ phiếu cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với thời gian triển khai và số tiền giả định thu về như trên.

Điểm khác là cổ phiếu ưu đãi được trả cổ tức hàng năm bằng tỷ lệ cố định 7% cộng với tỷ lệ cổ đông thưởng tối thiểu từ 5% đến tối đa 7%, thời gian áp dụng mức ưu đãi là tối đa 5 năm và cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu thường.

Cả 2 kế hoạch trên đều được City Auto phát hành với mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty để thanh toán cho các hợp đồng mua ô tô Ford và Hyundai; thanh toán nợ vay của công ty đối với các tổ chức tín dụng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 6/12, giá cổ phiếu CTF giảm 0,32% so với phiên giao dịch liền kề, xuống mức 31.000 đồng/cổ phiếu.

Cũng tài liệu họp, City Auto có trình cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Duy Văn cho nhiệm kỳ 2020 – 2024 do có đơn từ nhiệm từ ngày 6/11/2023. Ngược lại, Công ty nhận được đề cử của nhóm cổ đông bà Thái Thị Xuân Quỳnh đề cử bà Đỗ Thị Như Duyên tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.
Phương Thảo
Cùng chuyên mục