Hodeco (HDC) chốt danh sách trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25%

25/05/2023 19:18 GMT+7
Ngày 19/6, Hodeco (HoSE: HDC) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022, bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022.

Với hơn 108 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hodeco sẽ phát hành thêm hơn 27 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Nếu phát hành thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tăng lên 135,11 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 1.351,1 tỷ đồng.

Theo thống kê, từ năm 2017 tới nay, Hodeco liên tục trả cổ tức bằng cổ phiếu và không trả tiền mặt. Trong đó, năm 2017 trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu; năm 2018 trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu; năm 2019 trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu; năm 2020 trả cổ tức 25% bằng cổ phiếu; và năm 2021 trả cổ tức 25% bằng cổ phiếu. Như vậy, tối thiểu 6 năm liên tục không trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Hodeco cũng dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện, tương ứng tỷ lệ 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 300 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong quý III đến quý IV/2023.

Toàn bộ số tiền huy động 300 tỷ đồng, Hodeco dự kiến sẽ sử dụng để thanh toán gốc và lãi các khoản nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài hạn, nợ trái phiếu đến hạn cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức và các cá nhân khác.

Bên cạnh đó, Hodeco dự kiến chào bán thêm trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước với giá trị tối đa 800 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến triển khai trong năm 2023 và sử dụng tiền huy động để thực hiện đầu tư dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

Công ty cũng lên kế hoạch phát hành thêm tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như vậy, nếu thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu riêng lẻ thành công, Hodeco sẽ huy động tối đa 1.300 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/5, cổ phiếu HDC đứng ở tham chiếu 34.300 đồng/cp.
O.L