ĐHĐCĐ DPR: Chốt phương án chia cổ tức năm 2020 bằng tiền 40% và thưởng cổ phiếu 1:1

01/07/2021 13:00 GMT+7
Cao su Đồng Phú sẽ chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 40%, đã tạm ứng 25%.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/6, cổ đông Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 40% mệnh giá, tương đương tổng giá trị thanh toán 161 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã tạm ứng 25%, phần còn lại sẽ chia trong năm nay.

Ngoài ra, Cao su Đồng Phú sẽ phát hành tối đa 43,4 triệu cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển để thưởng cho cổ đông, tỷ lệ 1:1 (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi bán cổ phiếu quỹ và hoán đổi sáp nhập Công ty Cao su Đồng Phú – Đắk Nông). Lượng cổ phiếu phát hành thêm để thưởng cho cổ đông sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến gấp đôi lên 869 tỷ đồng.

Họp ĐHĐCĐ DPR: Thông qua phương án chia cổ tức tiền 40% năm 2020 và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 - Ảnh 1.

Doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 từ quỹ đầu tư phát triển.

Theo chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR), Cao su Đồng Phú sẽ phát hành thêm 443.025 triệu cổ phiếu để hoán đổi nhận sáp nhập Công ty Cao su Đồng Phú – Đắk Nông (UPCoM: DPD), tỷ lệ hoán đổi 3,14:1 (3,14 cổ phiếu DPD đổi được 1 cổ phiếu DPR).

Sau hợp nhất, cổ phiếu DPD sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại UPCoM và hủy đăng ký lưu ký tại VSD. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II và III. Cổ phiếu DPD hiện có giá 19.000 đồng/cp, tăng 40% tính từ đầu tháng 6 nhưng thanh khoản kém, hầu như không có giao dịch.

Sau sáp nhập, Cao su Đồng Phú lên kế hoạch doanh thu quanh 1.130 tỷ đồng giai đoạn 2021-2023, lãi sau thuế tăng từ 339 tỷ lệ 373 tỷ đồng.

Năm 2021, phương án kinh doanh của doanh nghiệp khi chưa nhận sáp nhập gồm doanh thu đạt 1.076 tỷ đồng, tăng 30%; lãi trước thuế 420 tỷ đồng, gấp 2 lần năm trước, cổ tức tối thiểu 30%. Trong trường hợp sáp nhập xong Cao su Đồng Phú Đăk Nông, doanh thu năm 2021 dự kiến 1.135 tỷ đồng, lãi trước thuế 424 tỷ đồng và lãi sau thuế 339 tỷ đồng.

Năm 2020, Cao su Đồng Phú ghi nhận 1.138 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13% so với năm trước; lãi sau thuế 212 tỷ đồng, tăng 11%. Tại thời điểm cuối năm, doanh nghiệp có 154 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 1.120 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 147 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, trong khi vốn góp chủ sở hữu 430 tỷ đồng.


Tường Như (Theo NDH)