HOREA kiến nghị bảo vệ khách hàng khi mua bất động sản

09/03/2022 14:43 GMT+7
Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HOREA) vừa có văn bản gửi tới Uỷ ban thường vụ Quốc hội ý kiến về việc dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), với nhiều nội dung được kiến nghị bổ sung sửa đổi.

Hiệp hội Hiệp hội bất động sản TP.HCM kiến nghị bổ sung quy định về bảo hiểm nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà, công trình xây dựng theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng khi bán, cho thuê mua bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai.

Lý do được Hiệp hội đưa ra là do trong thị trường bất động sản, khách hàng thường là bên yếu thế, nhất là các khách hàng là người tiêu dùng mua nhà để ở, hoặc là nhà đầu tư nhỏ lẻ so với chủ đầu tư dự án bất động sản thường là bên có lợi thế.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của khách hàng khi mua bất động sản (nhà, công trình xây dựng) hình thành trong tương lai, khoản 1 Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định "chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng".

Hiệp hội bất động sản TP.HCM kiến nghị bảo vệ khách hàng khi mua bất động sản - Ảnh 1.

Bất động sản tại Thủ Thiêm đang tạo ra nhiều "sóng" với vụ bỏ cọc. Ảnh: L.S

Cùng với đó, là bổ sung biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi bán bất động sản hình thành trong tương lai. Bởi tại Khoản 1 Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 chỉ quy định một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư là phải thực hiện bảo lãnh ngân hàng trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, trong lúc Bộ Luật Dân sự 2015 quy định nhiều biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Tại Điều 292 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định 09 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, trong đó có biện pháp có tiền "ký quỹ" hoặc thế chấp tài sản.

Tuy nhiên, Điều 292 Bộ Luật Dân sự 2015 lại không quy định biện pháp bảo hiểm rủi ro cũng là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Qua đó, Hiệp hội Hiệp hội bất động sản TP.HCM đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 9 dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) như sau:

Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, hoặc bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Đồng thời đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Điều 292 Bộ Luật Dân sự 2015. Đề nghị bổ sung khoản 10 (mới) vào Điều 292 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định "10. Bảo hiểm rủi ro" cũng là một trong các "biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ".

Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng, hoặc thực hiện bảo hiểm bắt buộc khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.


Thế Anh