Khánh Hòa: Dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 3.000 tỷ đồng

22/01/2021 10:48 GMT+7
Theo báo cáo ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa, đến cuối năm 2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 3.112 tỷ đồng, với 134.352 lượt khách hàng dư nợ, tăng hơn 277 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo đến cuối năm 2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách hơn 3.112 tỷ đồng với 134.352 lượt khách hàng dư nợ, tăng hơn 277 tỷ đồng so với đầu năm (tương đương mức tăng 9,8%). 

Khánh Hòa: Dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 3.112 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách đã giúp cho người nghèo, cận nghèo trên địa bàn có điều kiện để phát triển sản xuất

Trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể cho 34.816 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với doanh số giải ngân gần 1.150 tỷ đồng, doanh số thu nợ gần 871 tỷ đồng. 

Trong đó, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã giúp 8.022 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 2.671 hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn có vốn sản xuất, kinh doanh; giải quyết việc làm cho hơn 3.900 lao động; giúp hơn 19.800 hộ xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh hợp chuẩn; 179 hộ được vay mua nhà ở xã hội… 

Khánh Hòa: Dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 3.112 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nhờ có vốn nên nông dân huyện miền núi phát triển các mô hình

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị NHCSXH tỉnh cần phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh và các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác thu hồi nợ; chủ động kết nối với các sở, ngành, đoàn thể để báo cáo UBND tỉnh về những vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động tín dụng chính sách; ưu tiên phân bổ nguồn vốn tín dụng cho vùng miền núi...


Công Tâm