Khánh Hòa: Lắp đặt 810 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật

22/09/2022 17:14 GMT+7
Ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa đang hướng dẫn việc lắp đặt 810 bể thu gom bao thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành Kế hoạch nhân rộng mô hình hướng dẫn, tuyên truyền sử dụng thuốc BVTV an toàn và thu gom bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh này giai đoạn 2022–2025.

Theo đó, diện tích gieo trồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay vào khoảng 100.000 ha (bao gồm cây hàng năm và cây lâu năm). Để phòng trừ sinh vật gây hại, người dân đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ cây trồng. Mỗi năm lượng thuốc BVTV sử dụng trên địa bàn tỉnh khoảng 300-350 tấn, lượng bao gói thuốc BVTV chiếm khoảng 10% (tương đương 30 – 35 tấn/năm).

Hiện nay, người dân vẫn chưa nhận thức được hết ý nghĩa của việc thu gom bao thuốc BVTV qua sử  dụng và số lượng bể chức bao thuốc BVTV sau sử dụng rất ít so với nhu cầu thực tế nên vẫn còn tình trạng một số người dân sau khi phun rải thuốc xong, bao gói, chai lo thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi trên đồng ruộng hoặc những nơi tiện tay, không bỏ vào đúng nơi theo quy định.

Khánh Hòa: Lắp đặt 810 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật  - Ảnh 1.

Nha Trang đã lắp đặt các bể thu gom thuốc BVTV sau sử dụng. Ảnh: K.S

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu hoàn thiện xây dựng, lắp đặt 810 bể chứa trong giai đoạn 2022-2025 theo Thông tư liên tịch số 05/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài nguyên và môi trường, đảm bảo cho công tác thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng được thuận lợi, phù hợp với tình hình thực tế tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh.

Giai đoạn 2022 – 2025, tỉnh này sẽ tổ chức 90 lớp tập huấn, vận động, tuyên truyền cho nhân dân tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV tại địa phương, hướng dẫn thu gom và xử lý bao gói thuốc, hóa chất BVTV sau sử dụng cho 4.500 người.

Được biết, trong năm 2021, ngành nông nghiệp tỉnh đã lắp đặt được 110 bể, chỉ đạt khoảng 0,55% so với nhu cầu. Đây là tỉ lệ rất thấp so với nhu cầu thực tế về số lượng bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng của các địa phương.


Công Tâm