Khối ngoại bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng, xả mạnh VHM

19/09/2020 07:39 GMT+7
Nhà đầu tư nước ngoài nhanh chóng trở lại trạng thái bán ròng khá mạnh, trong đó cổ phiếu lớn VHM là một tác nhân đóng góp chính khi bị xả bán tới 450 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 34,22 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.132,86 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 27,98 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 3.887,67 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 91,18 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.563,44 đồng (giảm 44,97% về lượng và 68,23% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 125,4 triệu đơn vị, giá trị 3.696,3 đồng (giảm 8,94% về lượng và 11,57% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 14-18/9

NgàyKhối lượngGiá trị (triệu đồng)
MuaBánMua-BánMuaBánMua-Bán

14/9

16.520.420

30.456.760

-13.936.340

413.120

840.440

-427.320

15/9

16.282.830

24.052.380

-7.769.550

464.630

825.470

-360.840

16/9

8.433.490

15.457.480

-7.023.990

236.790

401.260

-164.470

17/9

23.204.880

26.407.380

-3.202.500

626.690

737.570

-110.880

18/9

26.740.000

29.024.650

-2.284.650

822.210

891.560

-69.350

Tổng

91.181.620

125.398.650

-34.217.030

2.563.440

3.696.300

-1.132.860

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 5 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 5,35 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 69,92 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 627.130 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 22,54 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,77 triệu đơn vị, giá trị 22,42 tỷ đồng (giảm 57% về lượng và 66,88% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,12 triệu đơn vị, giá trị 92,34 tỷ đồng (đều gấp hơn 2 lần cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 14-18/9

NgàyKhối lượngGiá trị (triệu đồng)
MuaBánMua-BánMuaBánMua-Bán

14/9

601.880

2.523.230

-1.921.350

3.850

31.110

-27.260

15/9

337.470

901.120

-563.650

5.000

13.330

-8.330

16/9

395.720

634.290

-238.570

7.810

9.780

-1.970

17/9

143.540

1.665.670

-1.522.130

2.240

25.030

-22.790

18/9

294.100

1.400.230

-1.106.130

3.520

13.090

-9.570

Tổng

1.772.710

7.124.540

-5.351.830

22.420

92.340

-69.920

Còn, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,24 triệu đơn vị, tăng 145,36% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 33,4 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 3,67 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,07 triệu đơn vị, giá trị 53,83 tỷ đồng (giảm 42,97% về lượng và đạt 47,86% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,31 triệu đơn vị, giá trị 87,23 tỷ đồng (giảm 2,76% về lượng và 12,39% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 14-18/9

NgàyKhối lượngGiá trị (triệu đồng)
MuaBánMua-BánMuaBánMua-Bán

14/9

282.700

153.550

129.150

12.400

9.420

2.980

15/9

224.230

231.010

-6.780

14.950

10.790

4.160

16/9

87.920

1.297.250

-1.209.330

7.370

43.650

-36.280

17/9

159.170

284.970

-125.800

7.090

12.090

-5.000

18/9

311.520

343.000

-31.480

12.020

11.280

740

Tổng

1.065.540

2.309.780

-1.244.240

53.830

87.230

-33.400

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 40,81 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.236,18 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 28,1 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng là 3.913,88 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trong tuần qua, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 5,59 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 78,26 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, VRE được mua ròng hơn 3 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 88,35 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu lớn VHM không nhận được sự hậu thuẫn của nhà đầu tư ngoại khi bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 449,22 tỷ đồng, tương đương khối lượng 5,97 triệu đơn vị.

Còn xét về khối lượng, cổ phiếu POW dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, đạt gần 7 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 70,14 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHS về giá trị, đạt 3,13 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 262.175 cổ phiếu. Còn ART là mã được mua ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 441.900 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 1,07 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu SHB bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,32 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 33,62 tỷ đồng. Tiếp theo là PVS bị bán ròng 1,84 triệu đơn vị, giá trị 22,93 tỷ đồng.

N.T/ĐTCK