Khối ngoại gom mạnh HDB, nhưng bán ròng gần 700 tỷ đồng trong tuần đầu tháng 2

08/02/2020 12:24 GMT+7
Khối ngoại gom mạnh HDB, nhưng bán ròng gần 700 tỷ đồng trong tuần đầu tháng 2
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh bán ròng trong tuần đầu tháng 2, với tổng giá trị lên tới gần 700 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần so với tuần khai Xuân. Tuy nhiên, tâm điểm đáng chú ý là cổ phiếu ngân hàng HDB được khối này gom mạnh, hỗ trợ tốt giúp mã này tăng vọt trong tuần qua.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và mua ròng duy nhất phiên đầu tuần 3/2. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 24,04 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 628,26 tỷ đồng, gấp gần 6 lần về lượng và hơn 3 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 109,93 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 4.136,65 đồng (cùng tăng gấp 2 lần cả về lượng và giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 133,98 triệu đơn vị, giá trị 4.764,91 đồng (tăng gấp 2,3 lần về lượng và gấp gần 2 lần về giá trị so với tuần trước).

Khối ngoại gom mạnh HDB, nhưng bán ròng gần 700 tỷ đồng trong tuần đầu tháng 2 - Ảnh 1.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 3-7/2

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

3/2

21.313.710

17.776.920

3.536.790

720.830

670.470

50.360

4/2

22.674.460

33.390.630

-10.716.170

803.620

1.015.410

-211.790

5/2

23.691.840

32.488.100

-8.796.260

1.106.050

1.279.230

-173.180

6/2

22.664.890

23.702.320

-1.037.430

743.860

910.850

-166.990

7/2

19.586.090

26.617.650

-7.031.560

762.290

888.950

-126.660

Tổng

109.930.990

133.975.620

-24.044.630

4.136.650

4.764.910

-628.260

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại bán ròng hơn 7,74 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 90,68 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước đó chỉ bán ròng 763.170 đơn vị, tổng giá trị bán ròng 7,68 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 4,92 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 76,16 tỷ đồng và bán ra 12,67 triệu đơn vị, giá trị 166,84 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước (chỉ mua 631.100 đơn vị, giá trị 7,43 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 1,39 triệu đơn vị, giá trị 15,11 tỷ đồng).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 3-7/2

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

3/2

1.049.430

2.580.430

-1.531.000

8.600

21.810

-13.210

4/2

493.930

2.556.820

-2.062.890

4.470

29.420

-24.950

5/2

2.158.720

3.951.980

-1.793.260

44.760

65.530

-20.770

6/2

239.410

2.582.050

-2.342.640

2.490

32.510

-30.020

7/2

983.120

995.700

-12.580

15.840

17.570

-1.730

Tổng

4.924.610

12.666.980

-7.742.370

76.160

166.840

-90.680

Còn trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên và chỉ bán ròng phiên duy nhất ngày 6/2. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 3,17 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 26,47 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần về lượng và tăng hơn 60% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,25 triệu đơn vị, giá trị 221,11 tỷ đồng (tăng 167,35% về lượng và 238,92% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,08 triệu đơn vị, giá trị 194,64 tỷ đồng (tăng 113,62% về lượng và gần 300% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 3-7/2

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

3/2

1.484.630

254.210

1.230.420

31.540

12.480

19.060

4/2

898.200

735.060

163.140

36.660

32.430

4.230

5/2

1.005.360

952.400

52.960

50.420

49.590

830

6/2

742.560

1.057.100

-314.540

37.330

53.810

-16.480

7/2

3.119.140

1.076.740

2.042.400

65.160

46.330

18.830

Tổng

7.249.890

4.075.510

3.174.380

221.110

194.640

26.470

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 28,61 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 692,47 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ròng 4 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 198,84 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HDB về giá trị, đạt 112,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 3,98 triệu cổ phiếu. Đây cũng là một trong những nhân tố hỗ trợ tốt giúp cổ phiếu HDB có tuần giao dịch khởi sắc khi tăng 10,93% và kết thúc tuần tại mức giá 29.950 đồng/CP.

Trong khi đó, xét về khối lượng, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt 6,54 triệu đơn vị,, tương ứng tổng giá trị 90,7 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là các mã bluechip như VRE được mua ròng 41 tỷ đồng, VHM với 36,4 tỷ đồng, CTG với 26,1 tỷ đồng, VCB với 19,8 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu VIC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 192,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 1,69 triệu đơn vị. Tiếp theo, NVL bị bán ròng 112,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng 2,1 triệu cổ phiếu.

Còn DXG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt hơn 9 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 99,4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCS với giá trị 7 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng 98.650 đơn vị. Tiếp theo, AMV được mua ròng 2 tỷ đồng (95.400 đơn vị), TIG được mua ròng 1,9 tỷ đồng (326.000 cổ phiếu).

Trong khi đó, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 3,25 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 52,5 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, SHB bị bán ròng 2,78 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 21,1 tỷ đồng.

Trên UPCoM, cổ phiếu BSR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 2,48 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 17 tỷ đồng và CTR bị bán ròng mạnh nhất, đạt 214.097 đơn vị, giá trị 9,5 tỷ đồng.

T.T/ĐTCK