Không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu, 2 doanh nghiệp thủy điện bị xử phạt

17/11/2023 09:52 GMT+7
Ngày 14/11/2023, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các quyết định xử phạt doanh nghiệp không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Trong đó, có 2 doanh nghiệp thủy điện là Thủy điện Nậm La và Thủy điện Nậm Pia nhận cùng mức phạt là 85 triệu đồng.

Cụ thể, UBCKNN phạt tiền theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trong đó, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, bán niên 2022. Theo đó, Công ty này bị phạt 85 triệu đồng.

Tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Thủy điện Nậm La ghi nhận vốn chủ sở hữu ở mức 484,4 tỷ đồng, tăng 9% so với kỳ trước. Tổng nợ phải trả giảm 17% so với đầu năm còn 528 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 140,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kỳ trước. Nửa đầu năm, Thủy điện Nậm La báo lãi sau thuế vỏn vẹn 2,1 tỷ đồng, 'bốc hơi' 94% so với kỳ trước.

Không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu, 2 doanh nghiệp thủy điện bị phạt 85 triệu đồng - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 17/11 cho thấy, Thủy điện Nậm La có 138,1 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã NLACB2124001. Mã trái phiếu này được phát hành ngày 30/7/2021 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 30/7/2024. Hiện, lô trái phiếu này được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam với lãi suất phát hành 10,2%/năm.

Tương tự, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Pia không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022. Công ty gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu SNP.BOND.2019)

Tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Thủy điện Nậm Pia ghi nhận vốn chủ sở hữu ở mức 261,4 tỷ đồng, tăng 18% so với kỳ trước. Tổng nợ phải trả giảm 18% so với đầu năm còn 345 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 203,9 tỷ đồng, giảm 13% so với kỳ trước. Kết quả, Thủy điện Nậm La báo lãi sau thuế 471,4 triệu đồng đồng, trong khi kỳ trước thu về hơn 9,3 tỷ đồng.

Thông tin tại Cbonds.hnx ngày 17/11, Thủy điện Nậm Pia còn 193 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã SNP.BOND.2019. Mã trái phiếu này được phát hành ngày 30/12/2019 với kỳ hạn 10 năm, đáo hạn ngày 30/12/2029. Hiện, lô trái phiếu này được lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình với lãi suất phát hành 10,5%/năm.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục