KIDO: Chuyển đổi mô hình kinh doanh, trình kế hoạch chia thưởng 10% và lợi nhuận tăng 92%

02/06/2021 06:36 GMT+7
KIDO: Chuyển đổi mô hình kinh doanh, trình kế hoạch chia thưởng 10% và lợi nhuận tăng 92%
Theo mô hình mới, Tập đoàn KIDO sẽ đảm nhận thực hiện phân phối, bán sản phẩm của các công ty thành viên ra thị trường; các công ty thành viên chủ yếu thực hiện sản xuất và bán sản phẩm cho KIDO.

CTCP Tập đoàn KIDO (HoSE: KDC, KIDO) đã công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021. Theo kế hoạch, KIDO sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, vào sáng ngày 22/06/2021.

Năm 2021, KIDO dự kiến doanh thu đạt 11.500 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, tăng hơn 92% so với thực hiện 2020.

HĐQT đề xuất kế hoạch cổ tức dự kiến năm 2021 gồm chia thưởng bằng cổ phiếu 10% và cổ tức bằng tiền dự kiến vào mức 6%. Cổ tức năm 2020 là 16% bằng tiền mặt.  

Năm 2021, KDC cũng chính thức chuyển đổi mô hình kinh doanh. Trong đó, KDC sẽ đảm nhận việc thực hiện phân phối, bán sản phẩm dầu ăn, kem, bánh kẹo, cà phê và các sản phẩm thiết yếu khác ra thị trường qua tất cả các kênh bán hàng trong ngoài nước. Các công ty thành viên sẽ chủ yếu thực hiện việc sản xuất sản phẩm và bán sản phẩm cho KDC.

Tập đoàn KIDO đang hướng tới trở thành Tập đoàn đa ngành số 1 trong lĩnh vực thực phẩm thiết yếu.

Năm 2021, Tập đoàn KIDO có kế hoạch hợp tác kinh doanh với các đối tác để triển khai dự án bán lẻ theo chuỗi cửa hàng. Trong đó, KIDO sẽ tham gia 61% vốn để nắm quyền chi phối hệ thống của hàng bán lẻ và sẽ tiếp tục tăng vốn đầu tư để tăng cường mở rộng qui mô trong tương lai.

Q. Nguyễn