Kinh Bắc (KBC) dự chi hơn 3.000 tỷ để mua lại 100 triệu cổ phiếu, lên kế hoạch lợi nhuận 2023 "đi lùi"

09/12/2022 09:45 GMT+7
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2. Trong đó bao gồm cả kế hoạch kinh doanh năm 2023 cũng như việc mua lại cổ phiếu giảm vốn điều lệ.

Mua lại cổ phiếu, giảm quy mô vốn điều lệ

Theo tài liệu họp, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) trình ĐHĐCĐ về việc thông qua mua lại cổ phiếu với mục đích làm giảm vốn điều lệ. Với tổng lượng cổ phiếu đăng ký mua là 100 triệu đơn vị tương ứng 13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với số tiền chi tối đa là 3.400 tỷ đồng.

Còn nếu tính theo giá thị trường ngày 8/12 là 23.250 đồng/cổ phiếu, ước tính Kinh Bắc sẽ bỏ ra số tiền khoảng 2.325 tỷ đồng để mua vào 100 triệu cổ phiếu KBC. Nguồn thực hiện là thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và dự kiến triển khai sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu đăng ký mua cổ phiếu.

Đồng thời, Kinh Bắc muốn xin ý kiến cổ đông thông qua việc hủy phương án chào bán 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/2/2022. Kinh Bắc cho biết diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022 bị sụt giảm mạnh, hầu hết các cổ phiếu bị giảm giá nghiêm trọng trong đó có KBC, không thuận lợi cho việc phát hành riêng cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Do đó, Hội đồng quản trị chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022 như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

Kinh Bắc đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 đi lùi 11%

Ngoài 2 nội dung trên, tại đại hội lần này, Kinh Bắc còn trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với mục tiêu doanh thu hợp nhất là 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 4.000 tỷ đồng.

Kinh Bắc (KBC) dự chi hơn 3.000 tỷ để mua lại 100 triệu cổ phiếu, lên kế hoạch lợi nhuận 2023 "đi lùi" - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh 3 quý trong năm 2022

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 9.800 tỷ đồng và 4.500 tỷ đồng, tăng 122% và 372% so với năm 2021. Như vậy, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2023 lần lượt giảm 8% và 11% so với kế hoạch của năm 2022.

Trong năm 2022, sau 9 tháng đầu năm, KBC chỉ mới ghi nhận 1,289 tỷ đồng doanh thu thuần và 2,135 tỷ đồng lãi sau thuế, tương đương 13% và 47% so với kế hoạch năm.

Kinh Bắc cũng dự kiến trình ĐHCĐ kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ là 20% (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023. Công ty có thể chi trả hoặc tạm ứng cho cổ đông thành một đợt hoặc nhiều đợt trong năm. Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 08/12, giá cổ phiếu KBC tăng 5,20% so với phiên giao dịch liền kề (tương ứng tăng 1.150 đồng). Hiện đang ở mức 23.250 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục