Sông Ba (SBA) sắp tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10%

08/12/2022 13:58 GMT+7
Công ty Cổ phần Sông Ba (HoSE: SBA) vừa thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Được biết, trong ĐHĐCĐ hồi đầu năm, SBA thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận với tỷ lệ chi trả cổ tức 2022 dự kiến là 14%

Công ty Cổ phần Sông Ba (HoSE: SBA) vừa thông báo sẽ bắt đầu thực hiện triển khai phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự kiến vào ngày 26/12/2022, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 23/12. Công ty dự tính ngày 28/02/2023 sẽ là ngày thực hiện chi trả cổ tức. Nguồn vốn sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2022 hồi tháng 4 đầu năm, Công ty Cổ phần Sông Ba cho biết tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 sẽ là 14%. Như vậy, sau lần tạm ứng cổ tức này, công ty còn ít nhất 1 lần thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ còn lại là 3% để hoàn thành xong kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm.

Sông Ba đã vượt đích kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm

Trong quý III/2022, SBA ghi nhận Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H'năng là 80,28 triệu kWh, đạt 133,8% kế hoạch quý. Doanh thu từ sản xuất điện 97,65 tỷ đồng (hoàn thành 142,99% kế hoạch quý). Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ghi nhận đạt 56,81 tỷ; 53,86 tỷ đồng.

Sông Ba (SBA) sắp tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10% - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính quý III/2022 của SBA

SBA giải trình nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả kinh doanh quý này tăng so với cùng kỳ là vì: Thời tiết diễn biến thuận lợi, lưu lượng nước về hồ thủy điện của Công ty tốt hơn rất nhiều so với quý III/2021. Sản lượng điện phát tăng nên doanh thu tăng. Tuy giá vốn tăng nhưng lợi nhuận sau thuế quý này cũng tăng tương ứng 252,66% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, SBA cũng thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý IV/2022 với: Tổng sản lượng điện thương phẩm dự kiến 85,9kWh. Doanh thu bán điện dự kiến đạt 92,15 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế, sau thuế dự kiến lần lượt là 41,69 tỷ và 39,11 tỷ đồng.

So với kế hoạch kinh doanh được đưa ra hồi đầu năm, SBA ghi nhận dù chưa hoàn thành xong kế hoạch doanh thu nhưng công ty đã vượt đích kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 08/12, giá cổ phiếu SBA vẫn đứng ngang so với lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 06/12. Hiện đang giữ giá 22.300 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo