Gỗ Đức Thành (GDT): Chốt ngày tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền tỷ lệ 10%

08/12/2022 14:04 GMT+7
Được biết trong ĐHĐCĐ đầu năm, CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT) thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%. Sau lần tạm ứng cổ tức này, Gỗ Đức Thành còn ít nhất 1 lần thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 30% còn lại.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT) sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 lần thứ 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng). 

Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 15/11, ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 14/11. Công ty dự kiến ngày thực hiện tạm ứng vào ngày 29/12/2022. Nguồn vốn sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Được biết trong ĐHĐCĐ đầu năm, Gỗ Đức Thành thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%. Sau lần tạm ứng cổ tức này, Gỗ Đức Thành còn ít nhất 1 lần thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 30% còn lại.

Lãi quý III của Gỗ Đức Thành giảm 56% so với quý trước, nhưng tăng tới 98% so với cùng kỳ

Trong quý III, Gỗ Đức Thành ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 64,4 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp 22,6 tỷ đồng, tăng 154%. Theo công ty, kết quả này là do quý III/2021 công ty nghỉ dịch Covid-19 hơn 2 tháng, còn quý III/2022 làm đủ. Nếu so sánh với quý II, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 50% và 56%. 

Gỗ Đức Thành (GDT): Chốt ngày tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền tỷ lệ 10% - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2022 của Gỗ Đức Thành

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu đạt 303 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế gần 55 tỷ đồng, tăng 25%. Như vậy, so với kế hoạch tài chính năm nay, Gỗ Đức Thành hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu thuần và 57% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. 

Tổng tài sản tính đến ngày 30/9 ghi nhận hơn 411 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Hàng tồn kho hơn 112 tỷ đồng, tăng 19%, chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu và thành phầm. Tổng các khoản phải thu gần 125 tỷ đồng, tăng 120% so với đầu năm, trong đó phải thu dài hạn hơn 101 tỷ đồng.

Các khoản nợ phải trả ngắn hạn là hơn 107 tỷ đồng, giảm 4%, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 53 tỷ đồng, giảm 13%. Người mua trả tiền trước giảm 72%, còn gần 4 tỷ đồng vào cuối kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 08/12, giá cổ phiếu GDT tăng 4,02% lên 36.200 đồng/ cổ phiếu.
Phương Thảo