Lý do Kinh Bắc (KBC) gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

03/04/2024 07:00 GMT+7
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) đã thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo quyết định, Kinh Bắc sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất trước ngày 30/6/2024. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp hiện chưa được Hội đồng quản trị công bố.

HĐQT cho biết nguyên nhân xin gia hạn tổ chức Đại hội do các nhiệm vụ và kế hoạch quan trọng cho năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 tổ chức ngày 28/3/2024.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường vừa qua, cổ đông Kinh Bắc đã thông qua đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 dự kiến đạt 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 53% và 80% so với thực hiện trong năm 2023.

Lý do Kinh Bắc (KBC) gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024- Ảnh 1.

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 của Kinh Bắc.

Ngoài ra, Đại hội bất thường thông qua hủy phương án phát hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% đã được phê duyệt và hủy kế hoạch mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo nghị quyết đã thông qua trước đó.

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2023, HĐQT chưa triển khai được phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như các Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt. Nguyên nhân là do trong năm 2023, HĐQT đã ưu tiên dồn toàn bộ nguồn lực tài chính để thực hiện mua lại toàn bộ dư nợ Trái phiếu đến hạn và trước hạn với số tiền là 3.900 tỷ đồng dư nợ gốc trái phiếu và 161,9 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, đưa dư nợ Trái phiếu của công ty về 0 đồng trước 30/06/2023.

Ngoài ra, HĐQT đã phải thu xếp nguồn lực tài chính để đảm bảo năng lực tài chính triển khai và mở rộng quy mô các dự án. Vì vậy, HĐQT Kinh Bắc chưa triển khai được kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023. HĐQT cho biết sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận khác tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Về kế hoạch mua lại cổ phiếu, HĐQT cho biết, trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thị trường chứng khoán cũng diễn biến tích cực và giá cổ phiếu KBC cũng theo xu hướng đi lên khá tốt và duy trì mức giá trên 30.000 đồng/cổ phiếu gần đến giá ngừng mua lại. Vì vậy, HĐQT chưa tiếp tục triển khai việc mua lại cổ phiếu trong năm 2023.

Mặt khác, HĐQT cho biết nhiều dự án của Kinh Bắc cần tăng tốc đầu tư trở lại. Vì vậy, Đại hội hủy phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022 để đảm bảo Năng lực tài chính của Công ty cho việc mở rộng và tham gia các dự án mới.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục