KQKD quý I/2024: Gỗ Đức Thành báo lãi tăng hơn 26%, trữ tiền còn hơn 40 tỷ đồng

05/05/2024 07:32 GMT+7
Trong quý I/2024, Gỗ Đức Thành báo lãi sau thuế đạt hơn 9,5 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước đó.

Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu đạt 68,9 tỷ đồng, tăng 8,9% so với quý I/2023. Giá vốn bán hàng tăng nhẹ nên lãi gộp cũng đạt 22,4 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý I/2024 không có biến động nhiều so với cùng kỳ, duy trì ở mức 2,3 tỷ đồng. Song, chi phí tài chính lại giảm mạnh từ 3,5 tỷ đồng xuống còn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm 83,4%.

Chi phí bàn hàng 4,6 tỷ đồng, chi phí quản lý 6,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 175% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả doanh nghiệp báo lãi sau thuế đạt hơn 9,5 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước đó.

Công ty cho biết nguyên nhân giúp doanh thu biến động so với cùng kỳ là do tiêu dùng ở Mỹ và Châu Âu đang có tín hiệu phục hồi. Lượng tồn kho của khách sau thời gian dài không đặt hàng không còn nhiều.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng là do Công ty không giảm giá bán hàng nữa. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện dồn 2 nhà máy lại thành 1 nên ngoài việc tiết kiệm các chi phí quản lý, nhân sự, vận chuyển…công ty còn có thêm lợi nhuận từ việc cho thuê nhà xưởng đã dời đi.

Tổng tài sản của Gỗ Đức Thành tính tới 31/3/2024 đạt 393 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trữ tiền giảm 51,6% xuống 44,5 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 76% xuống còn 5,5 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, số tiền gửi ngân hàng là 4 tỷ đồng, giảm 50%. Các khoản tương đương tiền cũng chỉ duy trì ở mức 1,6 tỷ đồng, giảm 89% so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn 119 tỷ đồng, tăng 50,6%, với khoản trả trước cho người bán ngắn hạn là 42,8 tỷ đồng, chiếm 36% trong khoản phải thu ngắn hạn. Hàng tồn kho giảm 11% xuống gần 82 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm nhẹ xuống 113,6 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 110,4 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn tăng nhẹ lên 73,5 tỷ đồng.

Mai Lan
Cùng chuyên mục