Camimex Group (CMX) điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu

22/09/2021 06:55 GMT+7
Một trong những nội dung mà Công ty cổ phần Camimex Group (mã CMX, sàn HoSE) điều chỉnh liên quan đến việc xử lý số cổ phiếu không chào bán hết.

 Thông tin trên tờ Thời báo Tài chính cho hay, Công ty cổ phần Camimex Group (mã CMX, sàn HoSE) vừa điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác.

Việc chào bán thực hiện theo quy định pháp luật và các tiêu chí đã nêu trong phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mức giá không thấp hơn 11.700 đồng/cổ phiếu.

Camimex Group (CMX) điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu - Ảnh 1.

Công ty cổ phần Camimex Group (mã CMX, sàn HoSE) vừa điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Trước đó,  Camimex Group dự kiến góp 200 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Camimex Farm, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 44,44% vốn điều lệ.

Mục đích thành lập công ty TNHH Camimex Farm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao.

Trong quý II/2021, doanh thu thuần của CMX đạt 718,1 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng tăng 74% lên 653 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp đạt 65 tỷ đồng, tăng 27%.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm 35%; chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 18%. Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 88% lên 22,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 49% lên 13,2 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 17,5 tỷ đồng, tăng 8%.

Kết thúc quý II/2021, lợi nhuận sau thuế đạt 21,6 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận của Công ty mẹ giảm 7% xuống còn 16,6 tỷ đồng. Camimex cho biết, nguyên nhân là do lãi gộp tăng, hiệu quả hoạt động tài chính tăng, song loạt chi phí thay đổi làm giảm lợi nhuận Công ty mẹ.

Trong nửa năm 2021, doanh thu thuần của CMX đạt 932,6 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế 32,4 tỷ đồng, tăng 16%.

Với kết quả này, sau nửa đầu năm, công ty đã đạt 57,2% chỉ tiêu doanh thu và 44,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm.


An Vũ (t/h)