LDG: Cơ sở nào để HĐQT đưa ra kế hoạch lợi nhuận 301 tỷ đồng?

25/03/2021 14:18 GMT+7
Ngày 15/04/2021, CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Năm 2021, LDG trình kế hoạch doanh thu đạt 1.574 tỷ đồng và 301 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm hơn 1/2 so với kế hoạch đã đề ra năm 2020.

Năm 2020, LDG đạt doanh thu thuần gần 1.388 tỷ đồng, tăng gần 77% so với năm trước. Không có nguồn thu tài chính đột biến cộng với việc biên lãi gộp giảm mạnh từ 54% xuống còn 27% khiến Công ty chỉ đạt lãi ròng vỏn vẹn gần 13 tỷ đồng trong năm vừa qua, trong khi năm 2019 lãi ròng đến 603 tỷ đồng.

Năm 2020, LDG đặt kế hoạch doanh thu đạt 2.756 tỷ đồng, lãi ròng đạt 700 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh trên, doanh nghiệp này chỉ thực hiện được một nửa chỉ tiêu doanh thu và 2% chỉ tiêu lãi sau thuế 2020.

LDG đặt kế hoạch kinh doanh giảm hơn một nửa so với năm trước - Ảnh 1.

Nguồn: LDG

Bạn lãnh đạo LDG đánh giá, năm 2021 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng khi dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Vì vậy, HĐQT của LDG trình kế hoạch doanh thu 1.574 tỷ đồng và 301 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trước tình hình đó, LDG sẽ tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bán hàng. Bên cạnh đó, HĐQT sẽ tìm kiếm, phát triển quỹ đất, đầu tư các dự án có tính khả thi cao…

Theo báo cáo tình hình các dự án đang triển khai, năm 2021 LDG có thể ghi nhận doanh thu của các dự án Sài Gòn Intela (đang bàn giao cho khách hàng), Viva Square (đã hoàn thành), Viva Park (dự kiến bàn giao trong năm 2021),...

LDG cũng dự kiến sẽ trích quỹ khen thưởng 3% lãi sau thuế, quỹ phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển mỗi quỹ 2%, thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT và Ban điều hành mỗi nhóm 10% trên phần lãi sau thuế vượt kế hoạch.

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành 1 triệu cp ESOP, chiếm 0.42% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (mệnh giá 10,000 đồng/cp), tổng giá trị phát hành là 10 tỷ đồng.

Nguồn vốn tài trợ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của LDG.

Q.D