Lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip năm 2021 là bao nhiêu?

30/12/2020 13:00 GMT+7
Từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, Bộ Tài chính giảm lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip bằng 50% mức thu lệ phí nêu tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ứng phó dịch Covid-19. Một trong số đó có lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip.

Theo đó, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, Bộ Tài chính giảm lệ phí cấp Căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí nêu tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC. Theo đó, mức tiền phải nộp khi cấp Căn cước công dân cụ thể là:

- Chuyển từ CMND 9 số, 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân là 15.000 đồng

- Đổi thẻ Căn cước công dân là 25.000 đồng

- Cấp lại thẻ Căn cước công khi bị mất; khi trở lại quốc tịch Việt Nam là 35.000 đồng.

Theo ý kiến của Bộ Công an, dự kiến từ ngày 01/01/2021 tới đây sẽ cấp Căn cước công dân gắn chip. Bởi vậy, mức thu trên sẽ áp dụng cho người cấp Căn cước công dân gắn chip từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip năm 2021 là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip năm 2021 sẽ giảm 50%.

Đến nay, Bộ Công an đã 4 lần thay đổi chứng minh thư 9 số và 12 số vào các năm 1964, 1999, 2012. Từ năm 2016, Bộ bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân có mã vạch ở mặt sau và đến nay tiếp tục đổi sang thẻ căn cước gắn chíp.

Theo Luật Căn cước công dân 2014, người từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân và phải được đổi khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Dự kiến với loại thẻ mới, đến tháng 7/2021, Bộ Công an sẽ cấp cho 50 triệu công dân.

Thẻ căn cước mới dự kiến có 20 trường thông tin do ngành công an quản lý (họ tên, năm sinh, quê quán...), ngoài ra sẽ tích hợp dữ liệu của ngành thuế, hải quan, bảo hiểm, bằng lái... Mẫu thẻ được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, giúp người dân trong tương lai đi làm thủ tục bớt phải mang cùng lúc nhiều giấy tờ.

Ngày 3/9, Thủ tướng phê duyệt quyết định 1368 về chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân với tổng mức đầu tư gần 2.700 tỷ đồng, trong đó việc gắn chip điện tử là phần nhỏ trong tổng thể dự án.

Dự án này sẽ được triển khai đồng bộ song hành cùng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến vận hành đầu năm 2021. 

Ngày 12/10, Bộ Công an bắt đầu lấy ý kiến góp ý cho Thông tư quy định mẫu thẻ căn cước công dân mới. Điểm khác biệt lớn nhất là mặt sau thẻ mới dự kiến thêm con chíp điện tử thay cho mã vạch điện tử màu đen; thêm dòng mã ICAO (mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế); mã QR code (mã phản hồi nhanh hay mã vạch hai chiều).PV