Lên kế hoạch lợi nhuận giảm 68%, Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) tích cực phối hợp với đơn vị cung ứng than

09/06/2023 07:43 GMT+7
Nhiệt điện Ninh Bình thông qua lợi nhuận kỳ vọng năm 2023 đạt 7,7 tỷ đồng, giảm 68,3% so với thực hiện năm 2022. Trong năm nay, Nhiệt điện Ninh Bình sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng nhiên liệu (than) để đáp ứng yêu cầu sản xuất khi Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia huy động.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (HNX: NBP) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Năm 2022, Nhiệt điện Ninh Bình có sản lượng điện phát là 409 triệu kW, ghi nhận tổng doanh thu sản xuất kinh doanh đạt 932,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 30,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 24,3 tỷ đồng, lần lượt vượt 19,1%, 27,8%, 2,3% và 1,8% so với kế hoạch năm đề ra. Trong năm không để xảy ra sự các sự cố về môi trường và lao động.

Về phân phối lợi nhuận 2022, ĐHĐCĐ thông qua chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 13% vốn điều lệ.

Năm qua, NBP đã hoàn thành kế hoạch đại tu, trùng tu các tổ lò hơi. 66/66 công trình danh mục thiết bị lẻ với tổng giá trị sửa chữa lớn là 33,8/39,3 tỷ đồng so với kế hoạch HĐQT giao năm 2022, tiết kiệm 45% với giá trị dự toán sửa chữa lớn được phê duyệt (49,1 tỷ đồng). Kế hoạch thay mới bản thể Turbine số 4 dự kiến thực hiện trong quý III/2023.

Trong năm 2022, NBP đã đầu tư góp vốn vào các Công ty sản xuất điện: Công ty cổ phần sửa chữa nhiệt điện miền Bắc: 2,5 tỷ đồng, thu cổ tức 237,5 triệu đồng.

Lên kế hoạch lợi nhuận giảm 68%, Nhiệt điện Ninh Bình (NBP)  tích cực phối hợp với đơn vị cung ứng nhiên liệu - Ảnh 1.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Ảnh: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

Năm 2023, NBP lên kế hoạch sản lượng điện phát kỳ vọng 360 triệu kWh, tổng doanh thu kỳ vọng đạt 853,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 12%, 8,4% và 68,3 so với thực hiện năm 2022. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 5% vốn điều lệ.

Để đạt chỉ tiêu đề ra, NBP tìm kiếm các giải pháp chính, trong đó, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng nhiên liệu (than) để đáp ứng yêu cầu sản xuất khi Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia huy động; tính toán, xây dựng và triển khai công tác quản trị nhiên liệu (than) đảm bảo hiệu quả nhất, đảm bảo cân đối dòng tiền, hạn chế thấp nhất mức vay tín dụng để trả tiền mua nhiên liệu; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và giải pháp mới nhằm giảm suất hao nhiệt, nâng cao hiệu suất tổ Lò – Máy để có cơ hội tham gia trực tiếp thị trường điện...

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 công bố, bầu ông Nguyễn Thanh Trung Dương – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách CTCP Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028; ông Trịnh Văn Đoàn – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028; bà Phạm Thị Thanh Bình – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách CTCP Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong quý I/2022, Nhiệt điện Ninh Bình ghi nhận tổng doanh thu 31,3 tỷ đồng, đạt 20,7% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận trước và sau thuế âm gần 5 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả sản xuất kinh doanh, NBP cho biết, nguyên nhân cơ bản do quý I/2023, NBP không có sản lượng điện phát nên không có doanh thu điện. Do đó, doanh thu điện giảm gần 120 tỷ đồng.

Doanh thu điện quý I/2023, NBP đang tạm tính doanh thu điện bằng 70% giá cố định theo tờ trình số 1887/EVN – TTĐ – TCKT ngày 17/4/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giá dịch vụ phụ trợ năm 2023 và hợp đồng sửa đổi bổ sung số 05 Hợp đồng cung cấp DVPT cho CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (Giá cố định là: 143.914,19 đồng/kW/tháng).

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản NBP ghi nhận 335,5 tỷ đồng, tổng nợ phải trả đạt 75,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 28,3% và 170% so với số đầu năm.


Khánh Ly