Lịch ngày nghỉ, lễ Tết 2023 của công chức, viên chức, người lao động

08/12/2022 16:20 GMT+7
Theo Luật lao động thì tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong năm 2023 của công chức, viên chức, người lao động là 19 ngày.

Căn cứ Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, mỗi năm, người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết sau: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng, ngày Quốc tế lao động, ngày Quốc khánh. Chi tiết lịch nghỉ các ngày lễ, Tết này trong năm 2023 được thực hiện như sau:

Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2023

Theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, dịp Tết Dương lịch, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong 01 ngày là ngày 01/01 Dương lịch.

Tuy nhiên, ngày 01/01/2023 lại rơi vào ngày Chủ nhật mà đây thường là ngày nghỉ hằng tuần của người lao động nên người lao động sẽ được sắp xếp nghỉ bù theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Như vậy, Tết Dương lịch năm 2023, người lao động sẽ được nghỉ bù thêm ngày 02/01/2023.

Do đó, nếu làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 là 03 ngày, bắt đầu từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023.

Trường hợp làm việc theo chế độ nghỉ 01 ngày/tuần vào đúng Chủ nhật thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ là 02 ngày, bắt đầy từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 02/01/2023.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2023

Sau khi xem xét các phương án nghỉ Tết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 01/12/2022, Chính phủ đã chính thức chốt phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 là 07 ngày.

Cụ thể, tại Văn bản số 8056/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết nói trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Như vậy, lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 sẽ gồm 07 ngày, tính từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Theo lịch nghỉ này, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ Tết Âm lịch 07 ngày liên tiếp.

Còn những người lao động khác không được nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần thì vẫn được đảm bảo nghỉ ít nhất 05 ngày làm việc theo điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ, ngày Chiến thắng và Quốc tế lao động năm 2023

Cũng theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trong 01 ngày là ngày 10/3 Âm lịch, nghỉ ngày Chiến thắng trong 01 ngày là ngày 30/4 Dương lịch, nghỉ ngày Quốc tế lao động trong 01 ngày là ngày 01/5 Dương lịch.

Năm 2023, do có hai tháng 02 Âm lịch nên ngày 10/3 Âm lịch đến trễ hơn mọi năm và rơi vào cuối tháng 4/2023, cụ thể là ngày 29/4/2023.

Do vậy, người lao động sẽ được nghỉ gộp 03 dịp lễ (ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng, ngày Quốc tế lao động) với thời gian liên tiếp từ ngày 29/4/2023 đến ngày 01/5/2023.

Trong đó, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và ngày Chiến thắng (30/4) rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật nên nếu đây là ngày nghỉ hằng tuần thì theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, người lao động sẽ được nghỉ bù 02 ngày làm việc của tuần tiếp theo.

Như vậy, lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và Quốc tế lao động năm 2023 của người lao động sẽ là 05 ngày liên tục, bắt đầu từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023.

Lịch nghỉ ngày Quốc Khánh năm 2023

Theo điểm đ khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ Quốc khánh trong 02 ngày là ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau. Căn cứ vào điều kiện thực tế mà Chính phủ sẽ quyết định lịch nghỉ cụ thể đối với dịp lễ này.

Mới đây, tại Văn bản số 8056/VPCP-KGVX ban hành ngày 01/12/2022, Chính phủ cũng đã chốt thời gian nghỉ Quốc khánh năm 2023 là từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ chế độ thứ Bảy, Chủ nhật có lịch nghỉ ngày Quốc khánh là 04 ngày liên tục (từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023).

Như vậy, nểu tổng hợp tất cả các ngày nghỉ lễ Tết năm 2023 thì sang năm tới, người lao động sẽ được nghỉ lên đến 19 ngày.


O.L