Licogi 16: Dòng tiền vào tăng mạnh 9 tháng lãi ròng 183 tỷ đồng

26/10/2020 12:01 GMT+7
Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Licogi 16 đã chuyển từ trạng thái âm (-) 246 tỷ đồng sang dương (+) 402 tỷ đồng, trữ tiền vọt lên 352 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Licogi 16 (HOSE: LCG) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2020. Theo đó, trong quý III doanh thu thuần tăng mạnh 51% trong khi chi phí quản lý và chi phí bán hàng giảm đã giúp cho lợi nhuận sau thuế tăng 88% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, quý III doanh thu thuần đạt 1.016 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 127,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 102,3 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2.273 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 225 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỷ đồng, tăng 18,1%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 182,7 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đặc biệt trong kỳ kinh doanh 9 tháng đầu 2020, dòng tiền của LCG đã mạnh lên rất nhiều. Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã dương (+) 402 tỷ đồng từ trạng thái âm (-) 246 tỷ đồng của 9 tháng đầu 2019. Trữ tiền tại ngày 30/09/2020 đã vọt lên 352 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn giảm gần 220 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Ở thái cực khác, tại ngày 30/09/2020, phải thu ngắn hạn khách hàng của LCG lên 1.727 tỷ đồng, trong đó phát sinh khoản phải thu hơn 647 tỷ đồng Điện mặt trời Vạn Ninh. Vay nợ dài hạn tăng từ mức 106 tỷ đồng lên 539 tỷ đồng, qua đó kéo dư nợ vay ngân hàng của LCG tại ngày 30/09/2020 lên 1.180 tỷ đồng so với mức 965 tỷ đồng hồi đầu năm.

Năm 2020, LCG đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 210 tỷ đồng. Với kết quả đạt được LCG đã hoàn thành hơn 86% kế hoạch lợi nhuận cả năm. EPS 9 tháng đạt mức 1.776 đồng/cổ phiếu.

Trong bản tin công bố trước đó, LCG cho biết, nửa cuối năm 2020, LCG dự kiến ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu đến từ hai dự án năng lượng mặt trời mà LICOGI 16 hiện đang làm tổng thầu EPC là Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh và dự án Nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ổ. Trong đó, dự án Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh sẽ đem lại doanh thu 1.107 tỷ đồng.

Hiện cổ phiếu LCG đang giao dịch ở mức 10.400 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Thanh Giang