Loạt lãnh đạo Thủy sản Cà Mau mua thành công lượng lớn cổ phiếu CAT

01/02/2023 13:30 GMT+7
Loạt lãnh đạo Công ty CP Thủy sản Cà Mau (UPCoM: CAT) vừa mua vào số lượng lớn cổ phiếu CAT trong dịp đầu năm mới. Hơn 50% lượng cổ phiếu được mua với giá bình quân 23.500 đồng/cp.

Thủy sản Cà Mau thông qua đại lý là Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt đã bán 103.446 cổ phiếu với giá bình quân 23.500 đồng/cp. Giao dịch bằng phương pháp khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 3/1/2023 đến ngày 27/1/2023. Trước đó, Công ty đã đăng ký hơn 602.852 cổ phiếu quỹ.

Trong khi loạt lãnh đạo công ty liên tục đăng ký mua vào lượng lớn cổ phhiểu. Cụ thể, ông Bùi Nguyên Khánh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc CAT đã mua vào thành công 50.000 cổ phiếu CAT, sở hữu tại CAT tăng lên 830.000 cổ phiếu, tương ứng 8,5%. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 3/1/2023 đến 12/1/2023.

Bên cạnh đó, bà Phan Thị Ngọc Ánh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cũng đã mua vào thành công 100.000 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tăng từ 6,2% lên 7,2%, tương ứng với 700.000 cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh từ 9/1/2023 đến 11/1/2023.

Ngoài ra ông Bùi Phan Hoàng Anh - Phó trưởng phòng NVKD công ty - em gái Chủ tịch HĐQT đã mua vào 52.146 cổ phiếu. Nâng sở hữu từ tù 7,4% lên 7,9% tương ứng với 730.000 cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 11/1/2023 đến 13/1/2023.

Liên quan đến Thủy sản Cà Mau, HĐQT đã thông qua Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó, Công ty sẽ tổ chức đại hội vào ngày 1/4/2023 tại TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 là ngày 28/2/2023.

Trên thị trường, tạm đóng cửa phiên giao dịch sáng 1/2, cổ phiếu CAT tăng 4,35% lên 21.600 đồng/cp.


An Vũ