Logistics Vinalink (VNL): Chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt

15/10/2022 06:15 GMT+7
Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (HoSE: VNL) vừa công bố nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 7%

Cụ thể, Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7% , tương đương sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 24/10, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10. Công ty sẽ thực hiện việc thanh toán vào ngày 04/11/2022. Nguồn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế của công ty. 

Được biết, trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Vinalink thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 15% (tương ứng công ty sẽ dự kiến trả cổ tức đợt 2 với tỷ lệ 8%)

Logistics Vinalink đã hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm

Trong ĐHĐCĐ năm 2022, Logistics Vinalink thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm với các chỉ tiêu bao gồm: Doanh thu dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng (tăng 2% so với kết quả thực hiện được năm 2021), lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 47 tỷ đồng (tương đương với năm trước).

Logistics Vinalink: Chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt - Ảnh 1.

Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của CTCP Logistics Vinalink

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Vinalink ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 707 tỷ, giảm 1 tỷ so với 6 tháng đầu năm ngoái, song doanh thu từ hoạt động tài chính tăng hơn gấp 2 lần lên mức 17 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Vinalink đạt 30,6 tỷ đồng, tăng 33%.

Tính đến ngày 30/06/2022, tổng tài sản của Vinalink gần 378,7 tỷ đồng (giảm 7% so với hồi đầu năm - 405,9 tỷ).  Trong đó, chiếm chủ yếu gồm: các khoản phải thu ngắn hạn (hơn 218,6 tỷ); tiền và các khoản tương đương tiền (hơn 70,2 tỷ) và tài sản dài hạn (hơn 88,3 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10, giá cổ phiếu VNL giảm 550 đồng (tương ứng giảm 2,46% so với phiên giao dịch liền kề). Hiện đang ở mức 21.850 đồng/cổ phiếu.Phương Thảo