Lợi nhuận 6 tháng Cao su Đồng Phú tăng gấp rưỡi

21/07/2021 16:33 GMT+7
CTCP Cao su Đồng Phú (Mã: DPR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ lên 218 tỷ đồng.

Sản lượng tiêu thụ quý II đạt 2.431 tấn với giá bán bình quân là 45,8 triệu đồng/tấn, lần lượt cao hơn cùng kỳ 34% và 50%. Biên lãi gộp cải thiện từ 21% lên 26%.

Khấu trừ các chi phí liên quan, kết quả quý II, Cao su Đồng Phú lãi sau thuế gần 35 tỷ đồng, tăng 40%. Lợi nhuận ròng đạt 32 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ, lần lượt tăng 41% và tăng 65% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận 6 tháng Cao su Đồng Phú tăng gấp rưỡi - Ảnh 1.

CTCP Cao su Đồng Phú (Mã: DPR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ lên 218 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Với kết quả này, Cao su Đồng Phú đã thực hiện được 39% mục tiêu tổng doanh thu và 1/4 kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Tính đến cuối tháng 6, Cao su Đồng Phú sở hữu 3.751 tỷ đồng tài sản, tương đương đầu năm. Trong đó, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng dưới một năm kèm trái phiếu vẫn giữ ở mức 917 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, doanh nghiệp đã tiết giảm lại nợ đi vay còn gần 100 tỷ đồng, giảm 1/2 so với đầu năm và giảm 14% so với cuối quý I.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý II là 2.559 tỷ đồng, chiếm 68% tổng nguồn vốn, trong đó lợi nhuận chưa phân phối là 219 tỷ, quỹ đầu tư phát triển gần 1.120 tỷ đồng.

Trước đó, DPR thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng. Như vậy, với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 64,5 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt trả cổ tức này.

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/7 và ngày thanh toán dự kiến là 30/8/2021.

Được biết, trong năm 2021, DPR đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.075,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 419,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29,81% và 115,45% so với năm 2020.

Trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổ chức chăm sóc và khai thác 5.761,59 ha vườn cây kinh doanh, năng suất vườn cây đạt 1,97 tấn/ha; thu mua sản lượng cao su tiêu điều trên địa bàn 2.500 tấn; tái canh khoảng 461,55 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%.


PV
Cùng chuyên mục