Lợi nhuận 6 tháng giảm 46%, Vietttel Global lỗ lũy kế gần 4.350 tỷ đồng

03/08/2021 15:26 GMT+7
Riêng trong quý II/2021, Viettel Global lãi ròng 865 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 569 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 175 tỷ đồng.

Vietttel Global (mã VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 5.259 tỷ đồng, tăng 22% so với mức 4.321 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2020. Giá vốn bán hàng cũng tăng 15% lên hơn 3.000 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp còn 2.162 tỷ đồng.

Như thường lệ, các biến động tỷ giá có ảnh hưởng lớn đến hoạt động tài chính cũng như lợi nhuận của Viettel Global. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 974 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số âm 362 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng tăng 25% so với cùng lỳ lên gần 479 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí và ghi nhận lỗ từ công ty liên doanh, liên kết (680 tỷ đồng), Viettel Global lãi ròng 865 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 569 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 175 tỷ đồng.

Lợi nhuận 6 tháng giảm 46%, Vietttel Global lỗ lũy kế gần 4.350 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC doanh nghiệp

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Viettel Global đạt 9.887 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm đến 46% so với nửa đầu năm ngoái, xuống 442 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế tính đến hết tháng 6/2021 lên đến 4.347 tỷ đồng.

Trước đó, trong quý I/2021, Viettel Global lại gặp sự kiện bất khả kháng liên quan đến những biến động chính trị tại Myanmar điều này đã gây tác động lớn đến việc quy đổi kết quả kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại đây, trong đó có công ty liên kết của Viettel Global là Mytel.

Tính tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản Viettel Global có 55.227 tỷ đồng, giảm gần 4 tỷ đồng với đầu kỳ. Công ty vẫn duy trì lượng tiền cao với 11.762 tỷ đồng tiền và tương đương tiền cùng với đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng), tăng 2% so với số cuối năm trước.

Nợ phải trả VGI có hơn 26.494 tỷ đồng, giảm hơn 2.600 tỷ đồng sau 6 tháng. Chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn với 16.837 tỷ đồng. Trong khi đó, vay nợ và thuê tài chính dài hạn giảm từ 9 tỷ đồng về còn 6 tỷ đồng.

Quang Dân