Marina Viet - cổ đông lớn nhất tại Lộc Trời muốn bàn chuyện niêm yết trên sàn HoSE

21/05/2024 15:26 GMT+7
CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) đã cập nhật tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Theo thông báo, HĐQT rời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đến ngày 26/6 tại An Giang.

Đáng chú ý, HĐQT Tập đoàn Lộc Trời chấp thuận đưa thư kiến nghị của cổ đông Marina Viet Pte.Ltd vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ngày 8/4/2024, cổ đông Marina Viet Pte.Ltd đã có thư kiến nghị bổ sung nội dung họp "Thảo luận và thông qua việc triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) trong năm 2024" vào chương trình làm việc.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cổ đông Lộc Trời đã thông qua tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).

Tiếp đến ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ đông Lộc Trời tiếp tục thông qua việc gia hạn chuyển sàn và dự kiến hoàn tất niêm yết cổ phiếu trên HoSE chậm nhất đến năm 2025.

Marina Viet hiện là cổ đông lớn nhất tại tập đoàn vật tư nông nghiệp này với tỷ lệ sở hữu 25,12% vốn. Các cổ đông lớn khác là UBND tỉnh An Giang với 24,15% cổ phần và Augusta Viet có 5,71% vốn doanh nghiệp. Riêng Chủ tịch HĐQT Huỳnh Văn Thòn sở hữu 3,16% cổ phần.

'Con cưng' của UBND tỉnh An Giang - Lộc Trời tiếp tục lao dốc, lỗ gần 100 tỷ đồng trong quý đầu năm

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) đã công bố Báo cáo tài chính quý I/2024 với bức tranh tài chính không mấy sáng sủa khi kết quả kinh doanh tiếp tục lỗ ở cả công ty mẹ và báo cáo hợp nhất; cùng với đó phải trả người bán tăng vọt và doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên nền vốn vay.

Cụ thể, đối với báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Lộc Trời ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 3.874,1 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán của Lộc Trời chiếm tới 93% doanh thu, ghi nhận 3.603,6 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 10% so với cùng kỳ xuống 245,1 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 47% còn 32,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 28% lên 188,6 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận 126,9 tỷ đồng - tương ứng chiếm 67% chi phí tài chính. Chi phí bán hàng ở mức 137,1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 104,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Marina Viet - cổ đông lớn nhất tại Lộc Trời muốn bàn chuyện niêm yết trên sàn HoSE- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 của Lộc Trời.

Kết quả, dù doanh thu tăng vọt nhưng Lộc Trời vẫn báo lỗ trước thuế 86,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 96,3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2023, Lộc Trời cũng ghi nhận lỗ trước thuế 77,1 tỷ đồng, lỗ sau thuế 81,2 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh thua lỗ, Lộc Trời cho biết do một số chi phí tăng cao như nguyên liệu đầu vào, chi phí lãi vay, khoản lỗ do tỷ giá hối đoái.

Bên cạnh đó, trình bày về chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ, Lộc Trời cho hay, nguyên nhân do tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thuần năm nay cao hơn so với cùng kỳ (giá vốn tăng 65% trong khi doanh thu chỉ tăng 57%).

Đồng thời, chi phí lãi vay và khoản lỗ do tỷ giá hối đoái tăng nhanh hơn mức tăng của các khoản doanh thu/thu nhập khác, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm hơn 10% so với cùng kỳ.

Linh Anh
Cùng chuyên mục