Mất sổ hộ khẩu có làm được Căn cước công dân gắn chip?

09/07/2021 15:31 GMT+7
Không ít người thắc mắc về việc, từ sau 1/7 bị mất sổ hộ khẩu có làm được thẻ Căn cước công dân gắn chip không. Dưới đây là những điều luật giải đáp thắc mắc này.

Mất sổ hộ khẩu vẫn chưa được thu thập thông tin dân cư

Việc làm Căn cước công dân gắn chip từ 01/7/2021 được thực hiện theo quy định tại Thông tư 59 và 60 năm 2021 của Bộ Công an.

Theo đó, sau khi công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, cán bộ thu nhận thông tin công dân thực hiện tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Mất sổ hộ khẩu có làm được Căn cước công dân gắn chip? - Ảnh 1.

Từ 01/7/2021, nếu người dân đã được thu thập thông tin dân cư thì việc bị mất Sổ hộ khẩu không ảnh hưởng gì đến việc làm Căn cước công dân gắn chip.

Trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Nếu công dân có giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân ngoài Sổ hộ khẩu thì việc mất Sổ này không ảnh hưởng gì đến việc làm Căn cước gắn chip.

Tuy nhiên, nếu Sổ hộ khẩu là giấy tờ duy nhất chứng mình nhân thân thì việc làm Căn cước sẽ phức tạp hơn.

Theo logic thông thường, cần Sổ hộ khẩu nhưng Sổ hộ khẩu mất thì sẽ phải làm lại. Nhưng, cũng từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú mới quy định không cấp mới Sổ hộ khẩu. Vì thế, khi người dân đến Công an để yêu cầu cấp lại Sổ hộ khẩu sẽ không được cấp lại. Thay vào đó, cơ quan Công an sẽ cập nhật thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, người dân có thể đi làm Căn cước công dân gắn chip.

Mất sổ hộ khẩu nhưng đã được thu thập thông tin dân cư

Theo Thông tư 60/2021/TT-BCA, sau khi công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, nếu thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi, điều chỉnh thì đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Như vậy, từ 01/7/2021, nếu người dân đã được thu thập thông tin dân cư thì việc bị mất Sổ hộ khẩu không ảnh hưởng gì đến việc làm Căn cước công dân gắn chip.

Nếu thông tin công dân có sự điều chỉnh hoặc sai sót thì chỉ cần cung cáp giấy tờ chứng minh điều chỉnh hoặc sai sót này.


PV (luatvietnam)