Mía đường Sơn La (SLS) sắp chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ "siêu khủng" 100%

27/09/2022 07:13 GMT+7
Ngày 10/10 là ngày cuối cùng Công ty CP Mía đường Sơn La (HNX: SLS) lập danh sách cổ đông trả cổ tức niên độ 2021-2022 bằng tiền.

Theo đó, Mía đường Sơn La sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 100% ( sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 10.000 đồng).

Hiện SLS đang lưu hành gần 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Mía đường Sơn La cần chi gần 98 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 25/10.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/9, cổ phiếu SLS đứng ở mức giá 148.500 đồng/cp.

Niên vụ 2021 -2022, doanh thu Mía đường Sơn La ghi nhận đạt 885,1 tỷ đồng, thực hiện được 85,35% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 187,6 tỷ đồng, thực hiện được 250,2% kế hoạch. Chia cổ tức năm 2021 dự kiến bằng tiền tối thiểu tỷ lệ 30% hoặc tỷ lệ khác do ĐHĐCĐ quyết định.

Trước đó, năm 2020-2021, Mía đường Sơn La chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 80%.

Năm 2022-2023, Mía đường Sơn La đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.110,7 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 75,3 tỷ đồng, giảm 60% so với thực hiện niên vụ trước đó.

Về chia cổ tức, năm 2022-2023, SLS dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%.

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tiền thân là Nhà máy Đường trực thuộc Nông trường quốc doanh Tô Hiệu Sơn La quản lý, được khởi công xây dựng ngày 16/9/1995. Ngày 13/09/2012 cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và chính thức giao dịch ngày 16/10/2012 với mã chứng khoán là SLS.

Ong Lý
Cùng chuyên mục