Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2) sắp phát hành cổ phần trả cổ tức và chia thưởng 50%

26/09/2022 09:46 GMT+7
HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 (HoSE: TV2) vừa thông qua Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Tư vấn Xây dựng điện 2 sẽ phát hành hơn 13,5 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:3 (1 cổ phiếu nhận được 1 quyền cổ tức bằng cổ phiếu, 10 quyền nhận được thêm 3 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 135 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ Đầu tư Phát triển) lũy kế đến ngày 31/12/2021 trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Thời gian thực hiện hai phương án trên là sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Bên cạnh đó, TV2 sẽ phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 5:1 (sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 90 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, TV2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 629,68 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 31,3 tỷ đồng, giảm 68,7%.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2022, TV2 đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.927 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 125 tỷ, lần lượt giảm 48% và giảm 63% so với kết quả kiểm toán năm ngoái. Trong đó công tác EPC dự kiến đem lại 1.000 tỷ đồng doanh thu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9, cổ phiếu TV2 giảm 0,9% xuống 44.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên đạt 67.860 đơn vị.


An Vũ