Mộc Châu Milk (MCM) lãi cả năm đạt 319 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu năm 2021

25/01/2022 14:37 GMT+7
Nhờ lãi tiền gửi và tiết giảm chi phí, Mộc Châu Milk (MCM) báo lợi nhuận sau thuế gần 88 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk - Mã: MCM) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2021. Trong quý này, doanh thu thuần của Mộc Châu Milk đạt gần 719 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 6%.

Do giá vốn tăng nhiều hơn nên tỷ suất lợi nhuận gộp dừng ở 31,8%, thấp hơn mức 33% tại cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính gấp đôi lên 26,3 tỷ đồng nhờ số dư tiền gửi ngân hàng dồi dào. Chi phí tài gần như không có thay đổi, các chi phí hoạt động đều giảm. Kết thúc quý IV, Mộc Châu Milk báo lãi gần 88 tỷ đồng lãi sau thuế tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế cả năm, công ty đạt 2.926 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế 319 tỷ đồng; tăng 3,6% về doanh thu và 13,5% về lợi nhuận.

Biên lợi nhuận gộp cả năm 2021 là 30,7%, giảm so với mức 31,45% của năm 2020. Biên lợi nhuận ròng xấp xỉ 10,9%, cải thiện so với mức gần 10% của năm trước đó.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 3.066 tỷ đồng doanh thu thuần và 318,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty mới đạt 95,4% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối quý IV, tổng tài sản của Mộc Châu Milk đạt gần 2.487 tỷ đồng, gấp đôi thời điểm đầu năm do đã phát hành thêm 43,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ tăng từ 668 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng.

Tổng tiền thu về từ đợt chào bán khoảng 1.176 tỷ đồng, phần lớn số này vẫn nằm trong khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn. Theo đó khoản mục này tăng mạnh từ 611 tỷ đồng lên 1.657 tỷ đồng, lãi suất từ 5,1-6,8%/năm và giúp Mộc Châu Milk có nguồn thu tài chính lớn. Ngoài ra, công ty còn hơn 92 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi và các khoản tương đương tiền khác, gấp 4,4 lần đầu năm.

Như vậy, lượng tiền mặt và tiền gửi của công ty sữa tại cuối năm 2021 có tổng giá trị hơn 1.749 tỷ đồng, gấp 2,7 lần thời điểm đầu năm và chiếm hơn 70% quy mô tài sản.

Chi phí xây dựng dở dang máy rót, hệ thống thanh trùng và các công trình khác ở mức 102 tỷ đồng tại cuối năm ngoái, đầu kỳ không ghi nhận khoản mục này.

Công ty không vay nợ tài chính dài hạn, ngược lại phát sinh thêm hơn 77 tỷ đồng khoản vay không đảm bảo với kỳ hạn 6 tháng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm ngoái hơn 179 tỷ đồng, cùng 817 tỷ thặng dư và 77 tỷ quỹ đầu phát hành.


PV