Một công ty mì gói chốt chia cổ tức 28%, kế hoạch lãi ròng 28 tỷ

21/11/2021 09:44 GMT+7
Năm 2021, Colusa Miliket đặt kế hoạch doanh thu 710 tỷ đồng, tăng trưởng 14%; lợi nhuận 28 tỷ đồng, gần bằng thực hiện năm 2020, cổ tức kế hoạch 28% bằng thực hiện năm 2020.

Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa Miliket (Colusa Miliket) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 dưới hình thức trực tuyến. . Năm 2020, doanh thu công ty đạt 623 tỷ đồng bất chấp những biến động thị trường do dịch bệnh trong suốt năm qua.

Theo đó, các nội dung quan trọng trình tại đại hội như Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2020 cũng như Kế hoạch nhiệm vụ 2021, Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Một công ty mì gói chốt chia cổ tức 28%, kế hoạch lãi ròng 28 tỷ - Ảnh 1.

Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Colusa Miliket trực tiếp những năm trước. Nguồn: CTCP Colusa Miliket

Năm 2020, Colusa Miliket đạt tổng doanh thu 624 tỷ đồng, bằng 90% mục tiêu đề ra, giảm nhẹ so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 28,1 tỷ đồng, bằng 85% so với 33 tỷ theo kế hoạch. 

Mức cổ tức thực hiện năm 2020 là 28%/ vốn điều lệ tương ứng 2.800 VNĐ/cổ phiếu, thấp hơn kế hoạch đề ra, 33%. Dù vậy, lợi nhuận dùng để chia cổ tức đạt 60,94% lên tới 13 tỷ đồng lợi tức cho năm 2020.

Đại hội cũng thống nhất phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 với lần lượt các chỉ tiêu: tổng sản lượng là 19 nghìn tấn, doanh thu là 710 tỷ đồng, lợi nhuận 28 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 2% sản lượng 14% doanh thu và gần bằng thực hiện năm 2020 về lợi nhuận. Cổ tức kế hoạch 28%.

Doanh nghiệp tiếp tục đa dạng các sản phẩm thực phẩm chế biến như: miến, bún, phở, hủ tiếu, cháo ăn liền…, và các mặt hàng gia vị khác.

Một công ty mì gói chốt chia cổ tức 28%, kế hoạch lãi ròng 28 tỷ - Ảnh 2.

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Nguồn: Nghị quyết Đại hội cổ đông Colusa Miliket

Ngoài ra, một nội dung quan trọng trong kỳ họp thường niên năm nay là Đại hội đồng cổ đông đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Phạm Tuấn Anh và Huỳnh Kim Hải. Đồng thời đại hội đã bầu bổ sung 2 thành viên mới gồm bà Hồ Thị Cẩm Vân và Nguyễn Thụy Long. Đây là 2 thành viên đến từ Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Đại hội cũng miễn nhiệm 1 thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung 1 thành viên ban kiểm soát là người của Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Lan Hương