Năm 2023, Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sẽ tập trung vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, lãi dự kiến 1.628,4 tỷ đồng

26/03/2023 07:36 GMT+7
Lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã nêu ra hàng loạt các yếu tổ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất năm 2023. Theo đó, năm nay BSR dự trình mục tiêu tổng doanh thu 95.644,8 tỷ đồng, giảm 42,8%.

Năm 2023, tập trung vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 13/4/2023, tại TP.HCM.

Theo tài liệu dự trình, Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đưa ra dự báo các nhân tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR. Cụ thể:

- Năm 2023, thuế nhập khẩu xăng giảm từ 8% xuống còn 5% mức thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 5% lên 10% dẫn đến lợi nhuận của BSR bị ảnh hưởng theo hướng giảm.

- Lạm phát các nền kinh tế lớn trên thế giới đang ở mức rất cao và Việt Nam có nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ nước ngoài khi nhiều sản phẩm trong nước phụ thuộc vào nguyên, nhiên liệu nhập khẩu. Điều này kéo theo chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR trong năm 2023 dự kiến tăng và đòi hỏi BSR phải nỗ lực giám sát, tối ưu chi phí.

Năm 2023, Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sẽ tập trung vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, lãi dự kiến 1.628,4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 dự trình của BSR

- Khi mua dầu thô trong nước, BSR phải tham gia chào mua cạnh tranh với các người mua khác nên có rủi ro không mua được lô dầu để thu xếp đủ nguồn dầu thô cho NMLD Dung Quất đảm bảo an toàn sản xuất, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

- Ảnh hưởng của các Nghị định 95/2021/NĐ-CP và 83/2014/NĐ-CP về công thức giá trong đó giá cơ sở và phụ phí (Premium) có thể gây tác động bất lợi đến hiệu quả SXKD của BSR.

- Chịu sự cạnh tranh với xăng dầu nhập khẩu từ các nước Việt Nam tham gia hiệp định thương mại tự do và xăng dầu được sản xuất từ NMLD Nghi Sơn (NSRP). Đặc biệt là sản phẩm PP dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với sản phẩm của các nhà máy trong nước như Hyosung Vina, NSRP, LSP,... và hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc.

- Thị trường dầu mỏ biến động rất nhanh và khó dự báo.

- Nhà máy sẽ thực hiện TA5 trong năm 2023 dẫn đến tổng sản lượng sản xuất và xuất bán thấp hơn các năm không có TA kéo theo tổng doanh thu và lợi nhuận giảm.

- Nhà máy đã có thời gian vận hành hơn 12 năm nên thiết bị, máy móc tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo nếu không được kiểm tra, giám sát và chăm sóc, duy tu bảo dưỡng sửa chữa một cách thường xuyên, liên tục và chú trọng. Điều này dẫn tới chi phí bảo dưỡng sẽ gia tăng.

- Khó khăn trong việc triển khai Dự án NCMR NMLD Dung Quất.

Theo đó, năm 2023, Công ty dự trình mục tiêu kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 95.644,8 tỷ đồng, giảm 42,8% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế 1.820,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.628,4 tỷ đồng, bằng khoảng 11% so với thực hiện năm 2022. Cổ tức dự kiến chia tỷ lệ 3% cho năm 2023.

Năm 2023, BSR sẽ tập trung vận hành Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục ở công suất, cơ cấu sản phẩm tối ưu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường, tối đa hoá hiệu quả sản xuất kinh doanh của BSR.

BSR sẽ triển khai các bước tiếp theo của Dự án NCMR NMLD Dung Quất (Dự án điều chỉnh) phù hợp với các quy định hiện hành ngay sau khi được Cấp thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, đảm bảo tiến độ và hiệu quả Dự án.

Bên cạnh đó, Công ty đặt mục tiêu hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hoá của BSR ngay sau khi được Cấp thẩm quyền chấp thuận.

Ngoài ra, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch 5 năm 2021- 2025, Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tập trung rà soát kỹ danh mục đầu tư, từ đó có các phương án cân đối vốn chủ sở hữu và quản trị dòng tiền hiệu quả...

Năm 2022 lãi tăng 119% so với thực hiện năm 2021

Năm 2022 Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt 167.123 tỷ đồng doanh thu, tăng 65,3% so với năm 2021;  lợi nhuận sau thuế đạt 14.669 tỷ đồng, tăng 119% so với thực hiện năm 2021 và gấp 11,3 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm trước điều chỉnh.

Được biết, Lọc Hóa dầu Bình Sơn đã có điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 trong đó kế hoạch tổng doanh thu điều chỉnh tăng từ 91.678 tỷ đồng lên 150.868 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng từ 1.295,4 tỷ đồng ban đầu lên gần 11.729 tỷ đồng. Dù vậy, so với chỉ tiêu sau điều chỉnh, năm 2022 vẫn vượt 25,1% kế hoạch lợi nhuận mới được giao.

Tổng sản lượng điện sản xuất trong năm đạt hơn 7,01 triệu tấn và tổng sản lượng tiêu thụ hơn 7 triệu tấn. Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết năm 2022 doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh do diễn biến giá dầu thô tăng mạnh, đồng thời khoảng cách giữa giá sản phầm và dầu thô mở rộng hơn nhiều so với trước đó. Đồng thời nhu cầu tiêu thụ xăng dầu được duy trì ở mức cao.


Ong Lý