Nam Tân Uyên lãi ròng 281 tỷ đồng trong năm 2020, vượt 59% kế hoạch

21/01/2021 07:23 GMT+7
Quý IV/2020 lợi nhuận sau thuế Nam Tân Uyên đạt 41,5 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu tài chính công ty chỉ đạt 36,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 55,56 tỷ đồng.
Nam Tân Uyên lãi ròng 281 tỷ đồng trong năm 2020, vượt 59% kế hoạch - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với lợi nhuận sau thuế 41,5 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên trong kỳ, doanh thu thuần của NTC lại tăng trưởng 30% lên mức 69 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng từ 33 tỷ đồng lên 47 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 68%, tăng so với mức 66% cùng kỳ năm trước.

Phía NTC cho biết, việc lợi nhuận NTC giảm trong quý 4 chủ yếu do doanh thu tài chính công ty chỉ đạt 36,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 55,56 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi cho vay giảm gần 10% xuống 29,4 tỷ đồng; Cổ tức, lợi nhuận được chia 7,16 tỷ đồng, giảm 69%.

Ngoài ra, chi phí tài chính trong kỳ cũng tăng lên 6,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ hơn 100 triệu đồng; thêm vào đó, các chi phí vận hành chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp cũng tăng so với năm 2019.

Lũy kế năm 2020, Nam Tân Uyên báo lãi 280 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. So với kế hoạch lãi 177 tỷ đồng được ĐHCĐ thông qua, NTC đã vượt 59% chỉ tiêu năm 2020.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của NTC tăng 25% lên 4.438 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn: 1.460,2 tỷ đồng, tương đương 33% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 1.060 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 917 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản.

Q.D