Năm 2024, Vận tải Biển Việt Nam (VOS) dự trình kế hoạch lãi tăng 61%

05/03/2024 17:45 GMT+7
Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (Vosco - HoSE: VOS) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2023 và dự trình kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Trong năm 2024, Vận tải Biển Việt Nam (Vosco) dự trình kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 2.440 tỷ đồng, giảm gần 30% so với thực hiện năm 2023. Trong đó, doanh thu vận tải dự kiến giảm 34% xuống 1.325 tỷ đồng.

Ngược lại, Vosco dự trình lợi nhuận trước thuế dự kiến lại tăng tới 61% lên 323 tỷ đồng.

Năm 2024, Vận tải Biển Việt Nam (VOS) dự trình kế hoạch lãi tăng 61%- Ảnh 1.

Dự kiến kế hoach năm 2024

Được biết, trong năm 2023, Vosco ghi nhận doanh thu đạt 3.399 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm mạnh, từ 606 tỷ xuống còn 200 tỷ đồng.

Vosco cho biết: trong năm 2024, Công ty sẽ tập trung vào công tác phát triển đội tàu. Hiện tại, Công ty đang thuê bareboat 02 tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 dwt, 02 tàu dầu/hoá chất cỡ 13.000 dwt và một số tàu hàng khô theo hình thức voyage relet.

Vosco sẽ bán tàu dầu sản phẩm Đại Minh, trọng tải 47.148 dwt đóng năm 2004 tại Nhật Bản do tàu đã trên 20 tuổi, là tuổi cao, khó có thể khai thác hiệu quả do đặc thù của tàu dầu sản phẩm. Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ trả lại 02 tàu Đại An, Đại Phú trong năm 2024 do hết hợp đồng thuê.

Trước đó, trong năm 2023, Vosco có đưa ra kế hoạch giai đoạn 2023-2027, Vosco dự kiến hoạch lợi nhuận đạt đỉnh năm 2024 là 242,9 tỷ đồng, sau đó giảm dần theo thời gian và năm 2027 còn 188,9 tỷ đồng.

Năm 2024, Vận tải Biển Việt Nam (VOS) dự trình kế hoạch lãi tăng 61%- Ảnh 2.

Vosco dự kiến lợi nhuận dự kiến đạt đỉnh năm 2024

Vận tải Biển Việt Nam bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin gần 1 năm

Cụ thể, ngày 27/02/2024, HOSE nhận được công văn của VOS thực hiện công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 107/NQ-HĐQT ngày 08/03/2023, về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Căn cứ quy định tại điểm đ, điểm 3 khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 15 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi: Quyết định về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức; quyết định tách, gộp cổ phiếu… Quyết định về… chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty”.

Như vậy, VOS chưa thực hiện công bố thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đúng thời gian quy định. Qua sự kiện này, HOSE cũng nhắc nhở VOS nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/3, giá cổ phiếu VOS hiện đang đứng ở mức tham chiếu 12.500 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục