Navico (ANV) báo lãi quý 4 tăng 96%, lên hơn 100 tỷ đồng

20/01/2023 08:49 GMT+7
Quý 4/2022, Navico (ANV) ghi nhận lợi nhuận ròng 107 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty CP Nam Việt (Navico - HoSE: ANV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần hơn 1.144 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm của doanh nghiệp đạt 1.115 tỷ đồng, doanh thu bán điện năng lượng mặt trời đạt 23 tỷ đồng. Quý này, doanh nghiệp ghi nhận thêm 16,9 tỷ đồng từ khoản thu công trình xây lắp.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 36 tỷ đồng và chi phí tài chính 69 tỷ đồng, lần lượt tăng 149% và 80% so với cùng kỳ; chi phí bán hàng lại giảm 18%, đạt 70 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4/2022, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận ròng gần 107 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2021.

Navico (ANV) báo lãi quý 4 tăng 96%, lên hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 1.

BCTC của ANV

Luỹ kế năm 2022, Navico ghi doanh thu 4.897 tỷ đồng và lãi ròng gần 674 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và gấp 5,2 lần so với năm 2021.

Năm 2022, ANV đặt kế hoạch doanh thu 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng. Như vậy, Navico mới đạt 77% chỉ tiêu lợi nhuận năm và 94% mục tiêu doanh thu.

Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản của Navico đạt 5.467 tỷ đồng, tăng 11% so với ngày đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp lại giảm 26%, đạt 31 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm 51%, đạt 314 tỷ đồng. 

Hàng tồn kho tăng 31%, đạt 2.333 tỷ đồng, trong đó thành phẩm của doanh nghiệp tăng lên 2 lần so với ngày đầu năm, đạt 894 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Navico tăng nhẹ 1% so với ngày đầu năm, đạt 2.585 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 1.769 tỷ đồng, giảm 3%; vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 152 tỷ đồng, giảm 27%.

Chốt phiên 19/1, giá cổ phiếu ANV ở mức 31.100 đồng/cp, tăng 0,3%.A.Vũ