Navico (ANV) báo lãi sau thuế tăng vọt 3,2 lần lên 206,6 tỷ đồng trong quý I/2022

23/05/2022 10:45 GMT+7
Kết thúc quý I/2022, Navico báo lãi sau thuế đạt 206,6 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước đó.

Công ty CP Nam Việt (Navico; HoSE: ANV) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2022, với doanh thu đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 72,6% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận gộp của Navico đạt 359 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 11,3 tỷ đồng tăng 52,5% so với cùng kỳ 2021, trong khi đó chi phí hoạt động tài chính gần như không thay đổi.

Chi phí bán hàng tăng mạnh 125% lên 97,1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22% lên 13,7 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết thúc quý I/2022, Navico báo lãi sau thuế đạt 206,6 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước đó.

Navico (ANV) báo lãi sau thuế tăng vọt 3,2 lần lên 206,6 tỷ đồng trong quý I/2022 - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2022

Navico lý giải doanh thu tăng cao là do sản lượng tăng, giá bán tăng dẫn đến lãi gộp tăng 152% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng tăng chủ yếu là chi phí cước tàu, chi phí vận chuyển tăng nhiều, khoản mục này tăng mạnh từ 33 tỷ đồng lên hơn 81 tỷ đồng trong cơ cấu chi phí bán hàng của ANV.

Tính đến cuối 31/3/2022, tổng tài sản Navico đạt 5.098 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm, tài sản ngắn hạn chiếm 60,9% đạt 3.107 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho giảm nhẹ về 1.698 tỷ đồng. Nợ phải trả cuối kỳ đạt 2.556 tỷ đồng, tương đương với đầu năm.


An Vũ