Chi phí cước tàu tăng phi mã "ăn mòn" lợi nhuận quý IV Navico (ANV) báo lãi giảm 39%

23/01/2022 15:23 GMT+7
Lợi nhuận sau thuế của Navico (ANV) trong quý IV/2021 đạt 53 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) đã công bố Báo cáo tài quý IV/2021.

Doanh thu trong quý IV của Navico đạt 1.058 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 204 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, Navico đạt 14,4 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 55% so với cùng kỳ. Song chi phí phát sinh đều tăng cao, chi phí tài chính tăng 44%, chi phí bán hàng tăng 53% lên 86 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 33% lên 24,6 tỷ. 

Lãi khác cũng giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng giảm 39% so với cùng kỳ.

Chi phí cước tàu tăng phi mã "ăn mòn" lợi nhuận quý IV Navico (ANV) báo lãi giảm 39% - Ảnh 1.

Nguồn Báo cáo tài chính của Navico. Ảnh chụp màn hình.

Giải trình từ phía Navico, nguyên nhân lợi nhuận giảm là do chi phí lãi vay tăng, chi phí bán hàng cũng tăng cao chủ yếu là chi phí cước tàu và chi phí vận chuyển.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 3.494 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 128 tỷ đồng, giảm 36,6% so với năm 2020. EPS năm 2021 đạt 1.006 đồng.

Năm 2021, Navico đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 250 tỷ đồng. Như vậy kết thúc năm 2021, Công ty đã thực hiện được 90% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận 2021.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Navico tăng nhẹ so với đầu năm (lên 4.886 tỷ đồng); trong đó gần 60% là tài sản ngắn hạn.

Nợ phải trả của công ty này cũng tăng nhẹ lên 2.551 tỷ đồng bao gồm 2.047 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính (trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 32% còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 9% so với đầu năm 2021).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ nhích nhẹ (1 tỷ đồng) so với đầu năm ngoái, lên 1.065 tỷ đồng.

Trong năm vừa qua, Navico là ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lãi hơn 344 tỷ đồng trong khi năm 2020 âm gần 13 tỷ đồng. Công ty đã trả nợ gốc vay là 4.581 tỷ đồng, đồng thời vay thêm 4.742 tỷ đồng.


M.Lan