Navico (ANV) niêm yết thêm 6 triệu cổ phiếu trên HoSE

13/04/2023 16:11 GMT+7
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa công bố về việc chấp thuận cho Công ty CP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) đưa 6 triệu cổ phiếu ANV lên sàn từ 14/4.

Theo đó, sau khi đưa 6 triệu cổ phiếu lên sàn, số lượng cổ phiếu niêm yết của ANV sẽ tăng từ 127,5 triệu cổ phiếu lên 133,5 triệu cổ phiếu.

Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết theo mệnh giá 10.000 đồng/cp là 60 tỷ đồng, đưa tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi (theo mệnh giá) là 1.335,3 tỷ đồng.

Navico tiến hành thay đổi cổ phiếu trên sàn do doanh nghiệp đã phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Trước đó, doanh nghiệp thông báo sẽ thực hiện phát hành 6 triệu cổ phiếu ANV (tỷ lệ 4,71%) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với trị giá 10.000 đồng/cp, ngày cuối cùng thực hiện là 2/3/2023. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên CTCP Nam Việt và các công ty con theo tiêu chí được HĐQT phê duyệt.

Liên quan đến ANV, Công ty vừa công bố Báo cáo thường niên 2022, trong đó có tiết lộ mục tiêu sản xuất kinh doanh 2023. Cụ thể, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, giảm hơn 35% so với thực hiện năm trước.

Navico vẫn chưa chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Theo nghị quyết mới được công bố, Navico gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chậm nhất đến ngày 30/6.

Mới đây, Navico đã công bố nghị quyết về việc giải thể Công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt. Lý do giải thể Bất động sản Nam Việt được Navico đưa ra là vì không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Trước đó vào tháng 3/2022, Navico đã thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt và bổ nhiệm ông Doãn Chí Thiên làm người đại diện góp vốn.


An Vũ