Nghiêm cấm thông thầu, tham nhũng tại các dự án giao thông

20/06/2024 16:21 GMT+7
Ban cán sự đảng Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thị số 04 về tăng cường quản lý công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý thi công xây dựng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý.

Theo đó, Ban cán sự đảng Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư/ban QLDA thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn sử dụng nguồn vốn trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.

Các gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA cần thực hiện đấu thầu theo quy định, hướng dẫn của nhà tài trợ và pháp luật có liên quan. Quá trình thực hiện, cần đề xuất nhà tài trợ ưu tiên áp dụng đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật.

Việc phân chia các gói thầu phải phù hợp đặc điểm của dự án, địa giới hành chính, các yếu tố kỹ thuật, thời gian thực hiện, đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật (nguồn vật liệu, điều phối vật liệu, đường công vụ nội, ngoại tuyến, ...), thuận lợi trong quá trình quản lý hợp đồng, tổ chức thi công xây dựng, đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu.

Nghiêm cấm thông thầu, tham nhũng tại các dự án giao thông- Ảnh 1.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua tỉnh Thanh Hóa. Ảnh:

Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu phải đảm bảo các tiêu chí đánh giá, xét thầu phù hợp quy định của pháp luật, loại, cấp công trình, tính chất, đặc điểm, điều kiện thực tế của gói thầu; quy định đầy đủ các chế tài để xử phạt các nhà thầu (tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu xây lắp...).

Công tác đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất phải trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch. Các nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng điều kiện năng lực, kinh nghiệm, nguồn lực tài chính thực hiện dự án/gói thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu của dự án.

Cùng với đó, chỉ thị nghiêm cấm các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu; dàn xếp, thông thầu, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, đặt ra các điều kiện bất hợp lý, không phù hợp trong Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu, có các hành vi cản trở, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Đảm bảo hiệu quả, chất lượng thi công công trình, các chủ đầu tư/ban QLDA cũng được giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc huy động nhân sự của tư vấn giám sát.

Trong quản lý thi công xây dựng, phải kiện toàn bộ máy, nhân sự đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt bộ phận điều hành dự án tại hiện trường; Tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ thể thực hiện từ khâu thiết kế, thi công theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, biện pháp thi công đã được chấp thuận, kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ban cán sự đảng Bộ nghiêm cấm các hành vi thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, làm sai lệch hồ sơ, kết quả công việc, tăng khống khối lượng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chèn ép, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị để thu lợi cá nhân; áp đặt chỉ định mỏ vật liệu, chỉ định nguồn gốc, xuất xứ vật tư, vật liệu; gửi nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp hàng hóa, vật tư, vật liệu cho dự án", 

Đối với công tác quản lý hợp đồng, yêu cầu được đưa ra với các chủ đầu tư/Ban QLDA là phải chỉ đạo các nhà thầu tư vấn, xây lắp thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, bộ máy quản lý, hệ thống quản lý chất ượng, biện pháp tổ chức thi công, sử dụng nhà thầu phụ của nhà thầu; Xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm theo quy định của hợp đồng và quy định pháp luật liên quan.

Tại chỉ thị được ban hành, Ban cán sự đảng Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA nâng cao chất lượng trong lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, đảm bảo đầy đủ số liệu khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn, mỏ vật liệu, bãi đổ thải theo đúng quy định, nhất là các khu vực nền đất yếu, khu vực có điều kiện địa chất phức tạp.

Chủ đầu tư cũng phải có giải pháp nâng cao chất lượng công tác khảo sát. Đối với các mỏ vật liệu, bãi đổ thải phải khảo sát kỹ lưỡng, thu thập đầy đủ thông tin về vị trí, trữ lượng, chất lượng, khả năng cung ứng, đường vận chuyển, thủ tục khai thác đáp ứng yêu cầu của dự án.

Khảo sát, điều tra cụ thể diện tích, loại đất, số lượng hộ dân trong phạm vi chiếm dụng của dự án phục vụ tính toán, thỏa thuận với địa phương về đơn giá, kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng đảm bảo tính đúng, tính đủ tổng mức đầu tư.

Về hồ sơ thiết kế, Ban cán sự đảng Bộ yêu cầu trong quá trình lập cần nghiên cứu, tính toán, so sánh lựa chọn phương án, giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế, lưu ý đối với các đoạn tuyến xử lý đất yếu, giải pháp đảm bảo ổn định công trình khu vực có điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp.

Sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình phải đảm bảo tính đúng, tính đủ, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ xây dựng, điều kiện thi công, biện pháp tổ chức thi công và mặt bằng giá thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật; quản lý chặt chẽ chi phí theo quy định, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt, tránh tiêu cực, lãng phí.

Chủ đầu tư/Ban QLDA cũng được giao trách nhiệm chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát bố trí cán bộ đủ năng lực, kinh nghiệm phù hợp với loại và cấp công trình; tư vấn thẩm tra hoạt động độc lập, khách quan trong công tác thẩm tra.

Thế Anh
Cùng chuyên mục